Hrubieszów w województwie lubelskim zmodernizuje i rozbuduje swój system gospodarki wodno-ściekowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na projekt o wartości 11 mln zł dostał 5 mln dotacji z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt projektu wyniesie 11 318 661 zł. i będzie finansowany także ze środków beneficjenta. W ramach inwestycji zostanie m.in. wybudowana kanalizacja sanitarna o długości ponad 10 km, a już istniejąca zostanie przebudowana na odcinku ponad 1 km. Od podstaw powstaną 4 kilometry sieci wodociągowej, a kilometr funkcjonującej obecnie zostanie zmodernizowany.

Projekt obejmuje również wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi GIS wraz z modelem hydraulicznym. Obejmuje także wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

Dzięki inwestycji z nowoczesnej kanalizacji i oczyszczania ścieków skorzysta 693 nowych użytkowników, a 351 będzie podłączonych do ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę. Wszystkie działania modernizacyjne mają być zakończone do końca 2020 r.

– Gdyby to przedsięwzięcie miało być finansowane jedynie z naszych środków własnych, prawdopodobnie rozłożone byłoby na długie lata i udogodnień cywilizacyjnych nasi mieszkańcy szybko by nie odczuli. Bardzo ważne jest to, że przy modernizacji sieci wodociągowej podnosimy jednocześnie jakość wody. Powstanie farmy fotowoltaicznej jest również niezwykle istotne. To znakomity przykład użytkowego i udanego wykorzystania OZE – powiedział Tomasz Zając, burmistrz Hrubieszowa.

Dofinansowanie hrubieszowskiego przedsięwzięcia umożliwia działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj