Komisja Europejska przyznała trzem polskim regionom 50 mln euro w ramach wsparcia z programu REACT-EU. Środki mają być przeznaczone na wsparcie sektora zdrowia, małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektywności energetycznej.

 

Wielkopolskie: 28,5 mln euro

W Wielkopolsce Regionalny Program Operacyjny otrzyma 28,5 mln euro na zdrowie oraz na wsparcie MŚP.

Opolskie: 11 mln euro

Opolskie otrzyma dodatkowe środki w wysokości 11 mln euro na inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne dla MŚP oraz na transformację cyfrową. Dodatkowe pieniądze zostaną również przeznaczone na wsparcie transformacji ekologicznej regionu poprzez inwestycje w rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej.

Lubuskie: 10,5 mln euro

Z kolei Lubuskie otrzyma dodatkowe środki w kwocie ponad 10,5 mln euro. Ponad 7 mln euro zostanie wykorzystane na efektywną energetycznie renowację budynków publicznych, a ponad 2 mln euro zostanie zainwestowane w zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz w finansowanie rozbudowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury zdrowotnej.

Instrument REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w kwocie 50,6 mld euro (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022.

Czytaj więcej

Skomentuj