Blisko pół miliarda złotych unijnego dofinansowania otrzyma GDDKiA na budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 oraz odcinka węzeł Zakręt – węzeł Lubelska drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin. 17 mln zł otrzyma Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na rozbudowę wartego 32 mln zł Systemu Informacji Rzecznej na Dolnej Odrze.

Blisko pół miliarda złotych unijnego dofinansowania otrzyma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 oraz odcinka węzeł Zakręt-węzeł Lubelska drogi ekspresowej S17 Warszawa-Garwolin.

Obwodnica Warszawy

W ramach budowy odcinka Zakręt-Lubelska powstaną dwa duże węzły drogowe, prawie 5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17 oraz 1,5 km S2. Całkowity koszt  inwestycji wyniesie prawie 735 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to ponad 274 mln zł.

Węzeł Zakręt połączy drogę krajową nr 2 i projektowaną drogę ekspresową S17. Lubelska będzie natomiast jednym z kluczowych węzłów całego Warszawskiego Węzła Drogowego, gdyż w ramach tego węzła zbiegną się drogi ekspresowe S17 i S2 oraz autostrada A2. Węzeł Lubelska umożliwi m.in. jazdę w kierunku: Terespola (planowaną autostradą A2) i Lublina (drogą ekspresową S17). Inwestycja zostanie zakończona w kwietniu 2021 r.

Obwodnica Szczecinka

To 12-kilometrowy fragment przyszłej drogi ekspresowej S11. Dzięki obwodnicy omijającej Szczecinek od wschodu w mieście zmniejszy się natężenie ruchu, co poprawi jakość powietrza i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycja w części przebiegać będzie wzdłuż istniejącej linii kolejowej Koszalin-Szczecinek. Całkowita wartość realizowanej obwodnicy wyniesie prawie 401 mln zł, w tym unijne dofinansowanie to ponad 213 mln zł.

Poza samą obwodnicą w ramach inwestycji zbudowane zostaną miedzy innymi: dwa węzły drogowe Szczecinek Śródmieście i Szczecinek Wschód, skrzyżowania jednopoziomowe, wiadukty, mosty, estakady, elementy służące ochronie środowiska takie jak przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego, urządzenia wzmacniające bezpieczeństwo ruchu – oznakowania, bariery ochronne, ogrodzenia. Inwestycja ma być gotowa z końcem kwietnia 2019 r.

Więcej ruchu na Odrze

17 mln zł otrzyma Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na rozbudowę wartego 32 mln zł Systemu Informacji Rzecznej na Dolnej Odrze.

System Informacji Rzecznej (RIS) to nowoczesny system zarządzania, który wykorzystywany jest do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących m.in. prognozy pogody, stanu wód oraz statków znajdujących się w strefie jego działania.

Wszystkie informacje, które są zbierane i przetwarzane przez RIS mają duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przewozów w żegludze śródlądowej, wzrostu wydajności przewozowej floty, zarządzania ruchem statków i usprawnienia współpracy z innymi gałęziami transportu,

– Odra była rzeką wykorzystywaną dla transportu żeglugowego przez wiele lat. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat została w dużej mierze z tego transportu wyłączona. Ambicją rządu jest, żeby przywrócić żeglowność i żeby jak najwięcej towarów było transportowane najbardziej ekologicznym transportem rzecznym w Polsce – powiedział Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Czytaj więcej

Skomentuj