Poznań rozpoczyna rewitalizację miejskiego rynku. Projekt będzie kosztował ponad 50 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie 30 mln zł.

– To najbardziej prestiżowy i wizerunkowy projekt, spośród wszystkich biorących udział w konkursie na unijne dofinansowanie, które przeznaczamy na rewitalizację. Alokacja, którą przekażemy Miastu Poznań stanowi 75 proc. wartości inwestycji – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Ważnym elementem projektu, obok renowacji płyty Starego Rynku, jest także kwestia aktywizacji społecznej. W ramach przedsięwzięcia przebudowana i zmodernizowana zostanie nawierzchnia placu oraz chodników w obrębie Starego Rynku wraz z adaptacją fragmentu bloku śródrynkowego przy ul. Jana Baptysty Quadro do potrzeb pełnienia różnorodnych funkcji kulturalnych.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

– Stary Rynek, Plac Kolegiacki czy ulica Święty Marcin to wizytówki Poznania i regionu. Cieszę się, że tym symbolom systematycznie przywracamy dawny blask. Uważam, że dbałość o to, co zostawili nasi przodkowie to najlepsza forma nowoczesnego patriotyzmu – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Rewitalizacja będzie wykonywana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Po oficjalnym uzyskaniu dofinansowania rozpisany zostanie przetarg mający na celu wybranie wykonawcy. Projekt jest bardzo skomplikowany m.in. przez media przebiegające pod powierzchnią płyty.

Płyta Starego Rynku zostanie wyrównana bez krawężników. Dzięki temu ogródki gastronomiczne będą ustawione bezpośrednio na płycie, a nie, jak dotychczas, na podeście. Wykonana zostanie nowa podbudowa nawierzchni. Powstanie szczelinowa kanalizacja deszczowa i system retencji wód opadowych. Zasilanie w energię i media imprez kulturalnych oraz ogródków odbywać się będzie przez tzw. floorboxy, czyli wpuszczone w nawierzchnię skrzynki, do których będzie się można podłączyć. Dodatkowo przed domkami budniczymi pojawi się szereg lamp i siedziska, a przy budynku Wagi i po obu stronach Odwachu staną wyspy zieleni z roślinami.

Rozpoczęcie prac nastąpi po zakończeniu rewitalizacji placu Kolegiackiego. Na czas przebudowy Starego Rynku miejsce to przejmie część jego funkcji społecznych i kulturalnych. Prace budowlane zaczną się jesienią 2021 r. i potrwają do końca 2022 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj