W przyjętym przed świętami budżecie na rok 2023 r. krakowski samorząd miejski zarezerwował kwotę w wysokości 5,5 mln zł na wykup terenów zielonych, przeznaczonych na utworzenie parków oraz miejsc do rekreacji i odpoczynku dla Krakowian.

Za te pieniądze Wydział Skarbu Miasta zamierza: kontynuować zakup terenów w celu utworzenia parków miejskich: park rzeczny Drwinka, park Aleksandry, park rzeczny Dłubni, park Ruczaj, park Zakrzówek, park Wilga. W planie jest też powiększenie terenu, który obejmuje istniejący już park Młynówka Królewska.

Wcześniej ponad 167 mln zł

Nie są to też pierwsze tego typu działania, bo w latach 2015-2022, w drodze umów kupna sprzedaży oraz umów darowizny Miasto Kraków pozyskało ok. 133,5 ha powierzchni terenów, przeznaczając na ten cel kwotę ok. 167,6 mln zł.

Ponadto, w 2019 r. na rzecz Krakowa, pozyskano nieruchomości zabudowane położone w rejonie ul. Kopernika i Śniadeckich stanowiące własność Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, za łączną kwotę 283,2 mln zł, płatną w dziesięciu ratach w okresie od 2019 r. do 2028 r.

Więcej o krakowskich zielonych inwestycjach pisaliśmy w artykule pt.: Krakowskie zielone inwestycje 2023 roku

Czytaj więcej

Skomentuj