1 / 4

Ponad 7 mln zł Świdnica otrzyma na rewitalizację Parku Młodzieżowego. Będzie to kolejne zielone miejsce, które po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koszt rewitalizacji Parku Młodzieżowego, wg złożonego projektu, to ok. 9 mln zł. Inwestycja obejmie całą powierzchnię, czyli prawie 11 ha. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada odtworzenie cennego historycznego i przyrodniczego układu kompozycyjnego. Zachowany ma zostać leśny charakter parku, pojawią się też nowe nasadzenia drzew i krzewów. W planach jest również utworzenie polany wypoczynkowej.

Oddzielnym zadaniem, które chce zrealizować Urząd Miejski jest odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny, co niestety według założeń POIŚ nie może zostać dofinansowane. Miasto chce jednak wykonać tę część zadania na własny koszt.

Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, dlatego też wszystkie prowadzone w nim prace, wcześniej przygotowane dokumenty i projekty wymagają zezwoleń i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

– Otrzymaliśmy już decyzję konserwatora na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na ok. 700 drzewach. Pozwoli to na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy tego zadania – mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

Przygotowana inwentaryzacja dendrologiczna zawiera szczegółową specyfikację wszystkich tj. 2500 drzew i krzewów, które są geodezyjnie zlokalizowane, ponumerowane, gatunkowo oznaczone i pomierzone. Wszystkie drzewa podlegające jakikolwiek ingerencji ujęte są w zestawieniu z uzasadnieniem i podlegają weryfikacji przed wydaniem decyzji przez urząd konserwatorski. Ponad połowa starych, cennych, a często już niebezpiecznych drzew planowana jest do pielęgnacji i zabezpieczeń mechanicznych koron poprzez tzw. wiązania linowe.

Usunięcie drzew, które przede wszystkim zagrażają bezpieczeństwu lub są w złym stanie sanitarnym, a częściowo ze względów kompozycyjnych poprzedzona zostanie również decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

– Konsekwentnie i starannie realizujemy plan „zielonej strategii” dla naszego miasta. Działania rewitalizacyjne w Parku Młodzieżowym nie będą odbiegać od tych, którym poddany został Park gen. Władysława Sikorskiego. Zachowany zostanie historyczny wizerunek tego miejsca – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Obecnie trwają również uzgodnienia projektów branżowych, które muszą być spójne z  projektem zieleni niskiej. – Rozpoczęcie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie parkowym planowane jest późną jesienią – informuje Magdalena Dzwonkowska z Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Czytaj więcej

Skomentuj