1 / 3

Kolejne dwa projekty z Rybnika uzyskały wysokie dofinansowania i będą realizowane w 2020 r. W sumie to przeszło 8,5 mln zł środków pochodzących z UE i z budżetu państwa.

Unijne dofinansowanie przyznane miastu przez Zarząd Województwa Śląskiego to środki na rewitalizację w ramach poddziałania 10.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zabytkowa kopalnia “Ignacy” i jej otoczenie

Pierwszy dofinansowany projekt to inwestycja w zabytkową kopalnię “Ignacy” w Rybniku-Niewiadomu. Dzięki środkom z UE uda się domknąć proces rewitalizacji infrastrukturalnej tego ważnego rybnickiego zabytku i jego otoczenia. W efekcie na nieużytkowanym obecnie terenie byłej kopalni o powierzchni ok. 1 ha, powstanie miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dedykowane głównie mieszkańcom osiedla przy ul. Morcinka, będącego kluczowym obszarem rewitalizacji w dzielnicy Niewiadom.

W ramach planowanego zagospodarowania można wyróżnić przestrzennie 5 stref:

 • “Plac pary” – utwardzony placyk o nieregularnej formie, w rejonie budynku szybu
  “Głowacki”, gdzie przewiduje się jako atrakcję dla dzieci, wytwarzanie sztucznej mgły/pary poprzez wytwornicę dymu
 • Plac zabaw – nawiązujący formą do industrialnego charakteru miejsca, mieszczący urządzenia zabawowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • “Ogród doświadczeń” – mieszczący urządzenia zabawowe o charakterze naukowo-doświadczalnym
 • Łąka rekreacyjna – teren porośnięty trawą, z elementami małej architektury jak stoliki, leżaki, przewidziany jako miejsce wypoczynku, pikników. Ponadto przewidziano nawierzchnie utwardzone stanowiące dojścia i dojazdy (rowerami) do poszczególnych elementów
 • Wiata/pergola – zamykająca kompozycyjnie wnętrze urbanistyczne i funkcjonująca jako częściowo zadaszone miejsce wypoczynku

Strefy powiązane będą ciągami pieszymi – alejkami – prowadzonymi swobodnie, ukształtowanymi z płyt w nieregularnym układzie.

Obszar będący przedmiotem inwestycji będzie według założeń ogólnodostępny, przystosowany zarówno do indywidualnego korzystania, jak również do organizacji eventów integrujących lokalną społeczność. Ponadto sąsiadujący z budynkiem byłej sprężarkowni teren rekreacyjno-wypoczynkowy będzie stanowił element umożliwiający rozszerzenie rodzajów działań planowanych w ramach tworzonego obecnie multifunkcjonalnego miejsca, mającego na celu rozwiązywanie problemów społecznych dzielnicy.

Realizację projektu zaplanowano w 2020 r. a planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 6 634 703 zł, zaś dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa 5 648 608 zł.

Rewitalizacja infrastrukturalna w otoczeniu kopalni “Donnersmarck”

Drugi dofinansowany projekt to wspólny projekt Spółdzielni Mieszkaniowej “Centrum”, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja oraz miasta pn. “Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni “Donnersmarck” przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja przestrzeni publicznych znajdujących się na osiedlu przy ul. 1 Maja. Inwestycja jest elementem rewitalizacji infrastrukturalnej osiedla, stanowiącej uzupełnienie działań “miękkich” realizowanych od kilku lat ze społecznością zamieszkującą ten obszar.

W ramach inwestycji zaplanowano:

 • wykonanie utwardzeń terenu kształtujących ciągi piesze i place pomiędzy budynkami
 • wykonanie dwóch placów zabaw o bezpiecznej, amortyzującej nawierzchni syntetycznej wraz z urządzeniami (huśtawki, kiwaki, równoważnie, słupki do slalomu, miniboisko z piłkochwytami, stoły do gry w szachy)
 • wykonanie wybiegu dla psów wraz z urządzeniami (płotki duże i małe, przeskok pojedynczy, pochylnia prosta, równoważnia duża, tor z rurek, słupki do slalomu)
 • wykonanie nowych i uporządkowanie istniejących terenów zieleni (m.in. nasadzenia drzew, w tym drzew w donicach, rabaty kwiatowe, zakładanie trawników, uzupełnienia żywopłotów)
 • wykonanie elementów małej architektury (kosze na śmieci, kosze na psie odchody, latarnie, girlandy, zestawy piknikowe ławki + stół, zestawy piknikowe stolik + krzesła, ławki, ławki rekreacyjne, donice do nasadzeń, leżaki drewniane, pergole drewniane, wiaty śmietnikowe).

Realizację projektu zaplanowano w latach 2020-2021 r. Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 3 086 555 zł, zaś dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa 2 918 205 zł.

Czytaj więcej

1 Komentarz

 1. super, nie ma to jak inwestowac w rozrywke i tworzyc parki tylko za chwile slask sie wyludni i nie bedzie dla kogo tego utrzymywac, a jakies konkretne inwestycje ? 8 mln…. drobne

Skomentuj