1 / 2

Działaniom integrującym społeczność lokalną zajmie się Centrum Aktywności Lokalnej “Nowe Łąki” we Wrocławiu. Wśród zaplanowanych inicjatyw, te mające na względzie ingerencję w zieleń miejską, w tym warsztaty specjalistyczne z zakresu poprawy wizerunku osiedla poprzez zieleń sąsiedzką.

Głównym celem projektu, realizowanym przez Centrum Aktywności Lokalnej „Nowe Łąki” jest stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności poprzez uruchomienie wielofunkcyjnych miejsc przeznaczonych dla odbiorców w różnym wieku.

Funkcjonowanie Centrum będzie nakierowane na animowanie społeczności lokalnej poprzez współpracę z mieszkańcami, działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów oraz budowanie współpracy. Beneficjenci zadania to mieszkańcy i użytkownicy Przedmieścia Oławskiego, w tym dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się w sąsiedztwie, dorośli, seniorzy, rodziny, lokalnie działające organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, inwestorzy, osiedlowi i pozostali interesariusze np.: szkoły, biblioteki, zarządcy nieruchomości, kościoły, związki wyznaniowe.

W Centrum przy ul. Traugutta, będą realizowane działania w następujących obszarach (m.in.): zieleni miejskiej, w tym warsztaty specjalistyczne z zakresu poprawy wizerunku osiedla poprzez zieleń sąsiedzką (ukwiecanie balkonów, tworzenie przedogródków i stref wejściowych) i inwentaryzacja detalu secesyjnego pod kątem promocji dzielnicy w skali miasta, podnoszenia poziomu identyfikacji z miejscem, projektowania warsztatów i gry miejskiej. Działania integrujące społeczność lokalną obejmą 4 kwartały ulic: Prądzyńskiego, Traugutta, Komuny Paryskiej oraz Więckowskiego. Praca ze społecznością pozwoli na wyłonienie liderów zmian podwórkowych, którzy będą pozyskiwali uczestników na zajęcia w CALu. Dodatkowo prowadzone będą warsztaty dla mieszkańców (cztery ścieżki warsztatowe: dzieci, młodzież, matki, seniorzy) – m.in. w tematach uciepłownienie kamienic, mikro przedsiębiorczość, jakość życia (w tym profilaktyka uzależnień, zdrowotna, bezpieczeństwo, zdrowe żywienie, kultura fizyczna) oraz wydarzenia kulturalno- integracyjne dla mieszkańców, np. pikniki, koncerty, itp.

– To jest miejsce dla mieszkańców, to oni zdecydują, co będą tutaj robić. Bo my jesteśmy gośćmi, gospodarzami są mieszkańcy. Projekt „Nowe Łąki” będzie także kontynuowany w przestrzeni miejskiej, nie tylko tutaj – mówi Kamila Kamińska-Sztark z Centrum Edukacji Krytycznej. – My się ogromnie cieszymy, ponieważ to jest zwieńczenie naszych wieloletnich działań, zrobimy wszystko, żeby tu było wesoło, kolorowo i mądrze. Nie chcemy działać na oślep, ale wykorzystując naszą wiedzę akademicką. Wiemy też, że wiele osób nie może się doczekać, żeby tu przyjść – dodaje.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj