Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii to szansa na efektywne funkcjonowanie na rynku – w przeciwieństwie do systemu zielonych certyfikatów, ocenia mecenas Michał Tarka.

Poprzez umożliwienie sfinansowania projektów ze źródeł zewnętrznych, bankowych, funduszy inwestycyjnych, system aukcyjny umożliwia zwielokrotnienie korzyści finansowych wynikających z produkcji zielonej energii.

– Perspektywa aukcyjna na rok 2017 przedstawia się bardzo zachęcająco dla producentów energii ze źródeł fotowoltaicznych oraz głównie biogazowni, a także źródeł w systemie hybrydowym typu elektrownie wiatrowe połączone z biogazowniami czy też farmy fotowoltaiczne połączone z biogazowniami – ocenia Michał Tarka, reprezentujący Operatora Systemu Aukcji.

W tym roku planowane są co najmniej dwie aukcje. W pierwszym kwartale odbędzie się tzw. aukcja dogrywkowa dla źródeł fotowoltaicznych. Natomiast w czwartym kwartale odbędzie aukcja dotycząca głównie źródeł biogazowych oraz hybrydowych w skojarzeniu źródeł stabilnych z niestabilnymi takimi jak wiatraki.

– Aby przygotować się do tej aukcji w sposób dający gwarancję sukcesu, należy zgromadzić odpowiednią dokumentację, odpowiednie narzędzia, które umożliwią skuteczne złożenie oferty. Mam na myśli decyzje administracyjne oraz profil na koncie Urzędu Regulacji energetyki, który powinien zostać utworzony przynajmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu aukcji – dodaje Michał Tarka.

Mecenas zaznacza również, że konieczna jest znajomość technologii, w której startuje się w aukcji, tak aby była ona dostosowana do wymogów URE pod kątem produktywności i stałości produkcji energii w okresie piętnastoletnim.

Czytaj więcej

Skomentuj