Gminy województwa lubuskiego porządkują swoją gospodarkę wodno-ściekową. Ośno Lubuskie i Nowogród Bobrzański dostały dotacje na modernizację gminnych oczyszczalni ścieków. To jednak nie wszystko. Gmina Nowogród Bobrzański wybuduje w tym roku aż 143 przydomowe oczyszczalnie ścieków!

Podpisano kolejne umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na uporządkowanie i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w województwie lubuskim. 10,5 mln zł trafi do Ośna Lubskiego i Nowogrodu Bobrzańskiego.

Modernizacja dużych oczyszczalni

Projekt Ośna Lubuskiego obejmuje likwidację jednej z dwóch oczyszczalni ścieków. Druga zostanie przebudowana i zmodernizowana w celu zwiększenia jej przepustowości oraz zmiany technologii oczyszczania ścieków. Całkowita wartość projektu to 15,1 mln zł, a dofinansowania – 7,2 mln zł.

Dofinansowanie otrzymał także Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, który zmodernizuje zbudowaną 20 lat temu oczyszczalnię. Instalacja ma wystarczające moce przerobowe, ale nie przyjmuje ścieków dowożonych. Wartość projektu to 6,7 mln zł, a dofinansowanie – 3,5 mln zł.

Budowa oczyszczalni przydomowych

Nowogród Bobrzański realizuje jeszcze jeden ciekawy projekt wodno-ściekowy. W ramach tego zadania w gminie powstaną 143 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Z przydomowych oczyszczalni będzie korzystało 724 mieszkańców. Projekt obejmuje także budowę 200-metrowego przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów, która dostarczy wodę 12 mieszkańcom tej miejscowości.

Gmina zleciła wcześniej ekspertyzę dotyczącą opłacalności potrzebnych inwestycji wodno-ściekowych. Okazało się, że budowa dużych oczyszczalni, przepompowni i sieci kanalizacyjnej jest za droga, dlatego zdecydowano się na budowę oczyszczalni przydomowych. Większość kosztów inwestycyjnych (82 proc.) pokryje gmina, która załatwia także niezbędne formalności.

Mieszkańcy złożyli 190 wniosków o montaż przydomowej oczyszczalni, ale część została odrzucona, np. ze względu na zbyt mały teren przydomowy lub brak prawa własności do terenu, na którym miała powstać oczyszczalnia. Jedna oczyszczalnia może kosztować od 4 do 12 tys. zł. Koszty utrzymania i eksploatacji poniosą mieszkańcy, którzy będą także właścicielami oczyszczalni. W gminie powstanie 12 przydomowych drenażowych oczyszczalni ścieków, 120 przydomowych roślinnych oczyszczalni ścieków i 11 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Przetarg na wykonanie robót ogłoszono przedwczoraj.

 

Czytaj więcej

Skomentuj