W sieci wodociągowej uniwersyteckiego szpitala klinicznego przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu wykryto bakterie e-coli. – Woda nadaje się tylko do spłukiwania w WC – informuje Sanepid.

Zanieczyszczenie wykryto w ubiegłym tygodniu. Badania przeprowadzone w piątek potwierdziły obecność bakterii e-coli. Szpital przełączył zasilanie wodą na źródło zewnętrzne.

Wprowadzono działania naprawcze – wykonano dezynfekcję sieci wewnątrz szpitala. Szpital ustala też przyczyny zanieczyszczenia. W szpitalu ograniczono przyjęcia nowych pacjentów, wstrzymano też zabiegi operacyjne zaplanowane na wtorek.

– Najnowsze próbki pobraliśmy w poniedziałek i czekamy na wyniki. Będą one znane po 48 godzinach, czyli w środę – informuje Cyryla Staszewska z Sanepidu.

W takich sytuacjach w szpitalach obowiązuje procedura awaryjna przewidziana odrębnymi przepisami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że „na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów, niezależnie od zasilania z sieci, należy zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej”.

Z kolei Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą mówi, że „rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę powinno zapewnić co najmniej jej 12-godzinny zapas.

Czytaj więcej

Skomentuj