Baza urządzeń grzewczych przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy startuje 2 września. Spełnia ona wymagania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Każdy producent urządzeń grzewczych lub krajowy przedstawiciel producenta będzie mógł od września zarejestrować się w module producenta na stronie www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl, a następnie dodać swój produkt, spełniający wymagania programu „Czyste Powietrze”.

Po weryfikacji, każde zgłoszone urządzenie będzie zamieszczone w ogólnodostępnej bazie urządzeń grzewczych, w odpowiedniej kategorii: kotły na paliwa stałe, kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne lub pompy ciepła.

Zarówno korzystanie ze strony, jak i rejestracja są bezpłatne, a dodawane urządzenia uszeregowane zostaną losowo. Kolejny moduł dla beneficjentów udostępniony zostanie za miesiąc. Jego celem jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie, przez udostępnienie katalogu urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z załącznikiem 1 do programu priorytetowego.

Dostępność bazy urządzeń ma ułatwić podejmowanie decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im na szybkie porównanie parametrów energetyczno-emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu.

Strona finansowana jest ze środków NFOŚiGW (dotacja w wysokości prawie 1,2 mln zł) w ramach programu priorytetowego 5.1. „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Realizacja całego zadania, w tym sukcesywna aktualizacja bazy ma potrwać do końca 2021 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj