Dwie turystyczne miejscowości – Krynica Morska i Bystrzyca Kłodzka dostaną wparcie z unijnego Funduszu Spójności na rozbudowę i modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych. Pieniądze na ten cel trafią też do Głogowa. Dotacje dla tych trzech miast wyniosą razem ok. 30 mln zł.

Przedsięwzięcia będą dofinansowane dzięki działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Skorzystają też turyści 

Projekt w Krynicy otrzymał unijną dotację z NFOŚiGW w wysokości prawie 7 mln zł. Zostanie on zrealizowany przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji do końca stycznia 2021 r. Przewidziano modernizację i remont oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu. Unowocześniony będzie również system przepompowni ścieków, a dodatkowo zostanie zbudowany inteligentny system zarządzania obiektem. Zaplanowana została także rozbudowa głównej tłoczni ścieków w Nowej Karczmie-Piaski.

Pozostałe prace będą dotyczyć przebudowy sieci kanalizacyjnej (215 m) i wodociągowej (85 m) na ul. Żołnierzy w Krynicy Morskiej. W zakres tego przedsięwzięcia wejdzie również budowa odcinków nowej sieci kanalizacyjnej (930 m) i wodociągowej (890 m) na ul. Bursztynowej w Nowej Karczmie.

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, a także korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków i mających dostęp do ulepszonego zaopatrzenia w wodę, wyniesie 38 osób, jednak w związku z tym, że Krynica Morska leży na Mierzei Wiślanej, na obszarze turystycznym i newralgicznym ekologicznie, każde działanie na rzecz ochrony środowiska ma tam szczególną wartość przydatną także dla innych, okolicznych terenów.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 13,7 mln zł. NFOŚiGW udzieliło pożyczki na 4,2 mln zł.

Efektywna energetycznie Bystrzyca 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej – beneficjent przekazanej przez NFOŚiGW unijnej dotacji 14,3 mln zł – będzie realizował projekt rozwoju i modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej. Jego koszt wyniesie niemal 30 mln zł. Na finansowanie samorząd otrzyma z NFOŚiGW pożyczkę w wysokości 8,2 mln zł.

Projekt realizowany będzie w Bystrzycy Kłodzkiej i Starej Bystrzycy i obejmie przebudowę 2,19 km sanitarnej sieci kanalizacyjnej oraz budowę jej nowego odcinka o długości 9,26 km. Przebudowana ma być również sieć wodociągowa o długości 6,4 km w Bystrzycy Kłodzkiej i Starej Bystrzycy. Zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej. Zostanie wymieniony zgarniacz osadu w osadniku wtórnym na zgarniacz energooszczędny, a sita bębnowe obrotowe z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek będą zastąpione sitami dostosowanymi do pracy ze ściekami zawierającymi piasek.

Inwestycja będzie trwać do 30 czerwca 2020 r., a w jej skutek 670 nowych użytkowników skorzysta z sieci kanalizacyjnej i taka sama będzie liczba osób korzystająca z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Lepsza woda w Głogowie

NFOŚiGW przekazał też dotację w wysokości 8,7 mln zł na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Gmina Głogów sfinansuje projekt, używając własnych środków i korzystając z pożyczki od NFOŚiGW w wysokości prawie 5 mln zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 16,8 mln zł. W jej ramach przewidziano przede wszystkim budowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przedmoście i Bytnik. Założono stworzenie tam ok. 10,3 km sieci grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków. Następnie zbudowane i przebudowane zostaną stacje uzdatniania wody w Borku i Wilkowie. Podobnie budowa i rozbudowa będzie dotyczyć pompowni ścieków w Serbach i Ruszowicach. Prace mają zakończyć się w styczniu 2023 r. Rezultatem będzie podłączenie 1050 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej, którzy równocześnie będą korzystali z ulepszonego oczyszczania ścieków. Ilość uzdatnionej wody po zakończeniu projektu ma wynosić 161 695 m3 na rok.

Czytaj więcej

Skomentuj