Białystok podwyższa opłaty za wywóz śmieci. Już od 1 marca tego roku opłata jest wyższa od 7 do 16 zł miesięcznie, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Białystok mierzy się z problemem deficytu budżetowego; główną przyczynę problemu przedstawiciele władz upatrują w pobieraniu zbyt niskich opłat za wywóz śmieci.

Zakładane na 2020 rok koszty zarządzania miastem wynoszą 50 mln zł, a opłaty wnoszone przez mieszkańców po dotychczasowych stawkach dałyby tylko 41,5 mln zł wpływu do miejskiej kasy. Władze miasta uzasadniają zmiany opłat koniecznością wyrównania bilansu systemu i przypominają, że stare ceny za gospodarowanie odpadami nie były zmieniane od 2013 r.

Stawka za wywóz odpadów w Białymstoku jest obliczana na podstawie wielkości gospodarstwa domowego. Opłaty ustanowione w 2013 r. przy zbiórce selektywnej wynosiły:

  • przy powierzchni do 40 mkw. – 9 zł miesięcznie a od 01 marca 2020 r. wynoszą 16 zł,
  • przy wielkości lokalu od 40,01 mkw. do 80 mkw. były w wysokości 21 zł, obecna cena wynosi 36 zł,
  • przy większych gospodarstwach opłata wynosiła 29 zł, teraz jest to 45 zł.

W przypadku niesegregowania śmieci, stawka będzie naliczana podwójnie. Od opłaty można otrzymać ulgę za posiadanie kompostownika na bioodpady, w wysokości od 1 do 3 zł miesięcznie, zależnie od wielkości lokalu. Zniżki przysługują także posiadaczom Karty Dużej Rodziny i osobom korzystającym z pomocy społecznej.

Opłata za śmieci według zużycia wody w kolejnym mieście

Czytaj więcej

Skomentuj