Eksperci, którzy spotkali się na konferencji firmy Abrys, napisali list m.in. do Henryka Kowalczyka. Pismo dotyczy istotnych zmian i rekomendacji, które przedstawiciele branży proponują wprowadzić w polskiej gospodarce odpadami.

Rekomendacje dotyczące oczekiwanych regulacji prawnych to plon konferencji “Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów”, która odbyła się w dniach od 24 do 26 kwietnia w Libercu.

Przede wszystkim komunikacja

Konferencja zorganizowana przez firmę Abrys zgromadziła liczne grono reprezentantów branży gospodarki odpadami. Wielu uczestników wyrażało opinię, że dotychczasowa komunikacja z organami administracji państwowej jest niewystarczająca.

Zarekomendowano utworzenie mechanizmu wymiany informacji między stroną rządową a branżą, zwłaszcza że istnieje pilna potrzeba rozwiązania wielu problemów. W imieniu środowiska zgromadzonego podczas konferencji przygotowane zostały rekomendacje oczekiwanych regulacji prawnych, które powinny mieć istotny wpływ na sytuację nie tylko branży gospodarki odpadami.

Strategia gospodarki odpadami w Polsce

Za bardzo ważne uznano potrzebę wypracowania strategii docelowego systemu gospodarki odpadami oraz jej ewolucyjnego wdrażania. Zarekomendowano wyłączenie selektywnie zbieranych bioodpadów kuchennych z gospodarstw domowych spod rygorystycznych wymogów dotyczących strumieni należących do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii III.

Kolejne postulaty dotyczyły: traktowania fermentacji odpadów komunalnych na warunkach nie gorszych niż innych form odnawialnych źródeł energii, stworzenie warunków do wykorzystywania kalorycznej frakcji odpadów w lokalnych (głównie komunalnych) ciepłowniach i elektrociepłowniach funkcjonujących w układach kogeneracyjnych. Za konieczne uznano także uregulowanie problemu zagospodarowania popiołów z palenisk domowych.

Wskazano ponadto na zasadność analizy i weryfikacji rozporządzenia z 22 grudnia 2017 r. ws. opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017 poz. 2490) w zakresie wprowadzenia trzech kryteriów jakościowych stabilizatów, które muszą być jednocześnie spełnione jako podstawa stosowania niższej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

Potrzebne dodatkowe pieniądze

W ocenie reprezentantów branży konieczne wydaje się skierowanie dodatkowego, stabilnego strumienia finansowego wspierającego system gospodarki odpadami. Pieniądze miałyby pochodzić z przychodów związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta.

W imieniu reprezentantów środowiska zgromadzonego w Libercu pismo w tej sprawie podpisali: dr inż. Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca rady programowej konferencji; Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK; a w imieniu organizatora konferencji – Robert Rosa, wiceprezes zarządu Abrys.

Pismo zostało skierowane do ministrów środowiska, energii, inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii, a także do prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Odpady z oczyszczania spalin do stawu w Będzinie, żwirowni w Zgierzu czy może do zakładu produkującego pustaki?

Skomentuj