Gmina Buk (woj. wielkopolskie) wystąpi ze GOAP. W środę, 27 kwietnia tamtejsi radni zdecydowali, że przestanie ona być członkiem związku międzygminnego z końcem 2021 r. Władze rozważają zorganizowanie samodzielnego systemu gospodarki odpadami.

Buk, liczący nieco ponad 6 tys. mieszkańców jest kolejną po Poznaniu gminą, która zdecydowała się opuścić Związek Międzygminny GOAP. Jak czytamy w komunikacie na stronie urzędu miasta, decyzja podjęta przez radnych jest związana z wystąpieniem miasta Poznań z ZM GOAP oraz planami opuszczenia związku międzygminnego przez inne gminy.

Jak wynika z oświadczenia, decyzja Poznania o wystąpieniu ze związku była „niemałym zaskoczeniem dla pozostałych gmin, w rezultacie czego trzeba się było zastanowić, czy gmina Buk powinna pozostać w strukturach GOAP”. Władze Buku uważają, że dalsze funkcjonowanie GOAP-ie bez Poznania i pozostałych gmin członkowskich nie ma już racji bytu i jest nieuzasadnione prawnie oraz ekonomicznie.

Decyzja bukowskich radnych była jednomyślna. „Buk tak jak i inne gminy nie ma innego wyjścia i opuszczenie Związku Międzygminnego GOAP jest niezbędne. Odwlekanie decyzji tylko opóźni konieczne decyzje, od których i tak nie ma odwrotu” – piszą przedstawiciele urzędu.

Proces likwidacji GOAP może trwać kilka lat (z uwagi na prowadzenie archiwum, zobowiązania windykacyjno-edukacyjne, sprawy sądowe, itd.) i może być dość kosztowny.

„Nasza gmina nie uniknie partycypowania w zobowiązaniach finansowych, które będą rozłożone proporcjonalnie do liczby mieszkańców w danej gminie. Dlatego, jeśli nie nastąpi wyjście gminy Buk ze związku wówczas moglibyśmy zostać postawieni w roli likwidatora związku, co pociągałoby za sobą konsekwencje w postaci odpowiedzialności prawnej i finansowej za dotychczasowe zobowiązania GOAP” – czytamy w komunikacie.

Nie wiadomo jeszcze, czy Buk będzie się starał (być może wraz z innymi gminami) przystąpić do innego związku międzygminnego, czy jednak zdecyduje się na wdrożenie samodzielnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadami.

Czytaj więcej

Skomentuj