Bydgoski magistrat zakupił dziesięć dystrybutorów z torebkami papierowymi do zbierania odpadów po nieczystościach pozostawianych przez zwierzęta. Automaty montowane są w centrum miasta.

Dystrybutory zakupiono z myślą o mieszkańcach, którzy wywiązują się z obowiązku usuwania nieczystości po swoich zwierzętach domowych, a jednocześnie chcą dbać o środowisko naturalne i nie używać torebek foliowych. Ma to związek z faktem przyłączeniem się Bydgoszczy do Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, której celem jest wprowadzenie zakazu używania worków foliowych.

Nowe dystrybutory, po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 gr, będą wydawały pojedyncze torebki papierowe z łopatką, za pomocą której w łatwy i higieniczny sposób będzie można zbierać nieczystości pozostawiane przez psy. Dystrybutory częściowo zastąpią dotychczasowe pojemniki z woreczkami foliowymi. Dochód z wydawania torebek papierowych zasili Bydgoskie Schronisko dla Zwierząt, które będzie na bieżąco monitorować i uzupełniać dystrybutory w torebki. Łączny koszt zakupu nowych automatów wyniósł ponad 17 tys. zł.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj