Obowiązek wysłania informacji o źródle ogrzewania dotyczyć będzie osób, które posiadają domy. Tego typu informacja ma pomóc w lepszej walce ze smogiem. Docelowo ma się w niej znaleźć nawet 5 mln budynków.

Od 1 lipca br. właściciele budynków wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych będą musieli składać deklarację wypełniając prosty, elektroniczny formularz w internecie.

Uwzględnione też lokale usługowe i budynki publiczne, które ogrzewane są indywidualnie.

Na wysłanie informacji o sposobie ogrzewania będą mieli 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to konieczne 14 dni po uruchomieniu źródła ciepła. Przesłanie takich danych będzie obowiązkowe. Informacje będą wpisywane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ewidencja będzie na bieżąco uzupełniana np. przez kominiarzy przeprowadzających przeglądy w budynkach. Na postawie zgromadzonych informacji samorządy będą mogły przygotowywać np. programy do walki ze smogiem.

Jak podaje Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, oprócz danych o źródłach ciepła, docelowo w ewidencji znajdą się też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstaje (o jej utworzeniu pisaliśmy TUTAJ) dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

4 listopada 2020 r. podpisano porozumienie z CPPC o dofinansowaniu projektu budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). W ramach projektu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powstaje narzędzie informatyczne CEEB służące do gromadzenia i udostępniania informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju.

Ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany do 2023 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj