Mieszkańcy Chełma oraz gmin Dzierzkowice i Kodeń będą mogli wkrótce załatwić sprawy urzędowe drogą elektroniczną. Usługi będą oparte na Profilu Zaufanym.

Projekt wdrożenia elektronicznej administracji w wymienionych gminach to koszt prawie 6 mln zł. Prawie 5 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

E-usługi umożliwią mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych w całości drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego. Dzięki temu mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli np. złożyć deklaracje podatkowe drogą elektroniczną czy mieć szybki wgląd do swoich kont rozliczeniowych.

W ramach projektu nastąpi także dostosowanie wewnętrznej administracji – usprawnienie i automatyzacja działań m.in. w wydawaniu decyzji podatkowych, księgowaniu wpłat, przyjmowaniu i rejestracji deklaracji. Elektronizacji będą podlegały także mechanizmy dialogu społecznego oraz masowa komunikacja z mieszkańcami różnymi kanałami dostępu (SMS, konta ePUAP, aplikacja mobilna).

Również strona chelm.pl ma zostać zmieniona i dostosowana do standardów WCAG 2.0. Jest to związanie z ułatwieniem dostępu do strony przez osoby niepełnosprawne oraz odnowienie serwisu, który jest często odwiedzany przez mieszkańców miasta.

Czytaj więcej

Skomentuj