Musimy wprowadzić źródło energii, które obniży średni poziom emisji CO2. Energetyka jądrowa jako zeroemisyjna gwarantuje nam osiągnięcie zakładanego celu emisyjnego – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas otwarcia konferencji World Nuclear Spotlight Poland.

Tchórzewski wziął udział w konferencji World Nuclear Spotlight Poland zorganizowanej przez World Nuclear Association oraz FORATOM. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele międzynarodowych podmiotów sektora jądrowego oraz polskich firm, instytucji i ośrodków naukowych. Minister powiedział, że Polska planuje rozwijać energetykę jądrową w ramach przyszłego systemu energetycznego.

Energetyka jądrowa to odpowiedź na wyzwania stojące przed polską gospodarką i sektorem energetycznym, szczególnie w kontekście wymogów UE. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i pakiet zimowy wymuszają dalszy spadek udziału węgla w produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na prąd. Musimy wprowadzić nowe źródło energii, które obniży średni poziom emisji CO2 przy jej wytwarzaniu ­– powiedział minister Tchórzewski podczas wystąpienia inauguracyjnego.

Jak zaznaczył, wdrożenie energetyki jądrowej to inwestycja w rozwój polskiej myśli technicznej i gospodarki. – Dla polskiego przemysłu to z kolei możliwość realizacji zaawansowanych technologicznie projektów, które w skali całej gospodarki mogą przyczynić się do powstania stabilnych miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej. Rozwój sektora jądrowego w Polsce może stanowić także istotny czynnik przyśpieszenia transferu technologii i rozwoju wielu pochodnych branż – dodał.

Minister energii zwrócił uwagę, że na etapie inwestycyjnym energetyka jądrowa jest droga, jednak produkcja energii w jej ramach jest najtańsza – ze względu na niskie koszty paliwa, długi czas eksploatacji (nawet 80 lat) i bezemisyjność. – Koszty paliwa i emisji CO2 stanowią aż 70 – 80% kosztów wytwarzania prądu w elektrowni gazowej, podczas gdy w jądrowej jest to zaledwie 10%. Rosnące w ostatnim czasie ceny uprawnień do emisji CO2 jeszcze bardziej tę różnicę podkreślają na korzyść atomu – podsumował Krzysztof Tchórzewski.

Tchórzewski powiedział na konferencji, że rząd nadal nie podjął decyzji o przyszłości Programu Polskiej Energetyki Jądrowej – podał BiznesAlert.pl. Kilka dni temu media donosiły, że zapadła decyzja o budowie polskiej elektrowni jądrowej.

World Nuclear Association (WNA) to organizacja międzynarodowa, jej członkami są podmioty reprezentujące ok. 70% światowego sektora jądrowego. FORATOM  to izba gospodarcza reprezentująca europejski przemysł jądrowy, zrzesza 800 firm z branży.

W sesji otwierającej „World Nuclear Spotlight Poland” wystąpili: Agneta Rising, Dyrektor Generalny World Nuclear Association oraz Yves Desbazeille, Dyrektor Generalny FORATOM. W sesjach tematycznych swoje wystąpienia zaprezentowali reprezentanci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Agencji Energii Jądrowej OECD, a także przedstawiciele biznesu  jądrowego, m.in. czeskiej firmy CEZ, Barakah One Company z ZEA, brytyjskiego Horizon, Westinghouse, EDF, Rosatomu, koreańskiej firmy KHNP i GE Hitachi.

Agneta Rising powiedziała na konferencji, że Polska powinna podjąć natychmiastowe działania by stać się kolejnym krajem, który będzie wykorzystywał energię jądrową, aby w sposób zrównoważony zaspokoić swoje potrzeby związane z czystą energią.

Z kolei Yves Desbazeille uważa, że budowa elektrowni jądrowej może pomóc Polsce w osiągnięciu strategicznych celów, ponieważ zapewni bezpieczeństwo dostawy energii, zmniejszy zależność od importu paliw kopalnych, rozwinie gospodarkę i pomoże obniżyć emisję CO2 zgodnie z celami energetycznymi i klimatycznymi uzgodnionymi na poziomie UE.

Źródło: Ministerstwo Energii, BiznesAlert.pl, KPRM, WNSP

Czytaj więcej

Skomentuj