2 kwietnia rusza VII edycja programu CZAS NA LAS! Po raz pierwszy w ramach Programu na terenie Wielkopolski zostanie posadzonych 42 tys. młodych drzew. W sumie w wiosennej edycji Fundacja Aeris Futuro planuje posadzenie 100 tysięcy sadzonek w różnych regionach Polski.

Projekt CZAS NA LAS realizowany przez Fundację Aeris Futuro to innowacyjne przedsięwzięcie umożliwiające firmom, instytucjom jak również osobom prywatnym podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i neutralizację emisji dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew.

Partnerem VII edycji projektu CZAS NA LAS jest Wielkopolski Park Narodowy – zajmuje powierzchnię niemal 7600 ha i obejmuje ochroną cenne przyrodniczo rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Położony 15 km na południe od Poznania jest miejscem wypoczynku, rekreacji i edukacji mieszkańców tego regionu.

– Celem zalesienia jest ochrona sąsiadującego Jeziora Góreckiego, obszaru ochrony ścisłej, poprzez stworzenie naturalnej bariery przed zanieczyszczeniami spowodowanymi intensywnym rolnictwem – wyjaśnia dyrektor WPN Adam Kaczmarek – jak również przeciwdziałanie pustynnieniu Wielkopolski, czego przyczyną są coraz bardziej dotkliwe zmiany klimatu.

– Projekt sadzenia drzew w Wielkopolskim Parku Narodowym będzie miała na celu nie tylko ochronę środowiska naturalnego – tłumaczy Ewa Krawczyk, wiceprezes Fundacji. – Ważny jest dla nas aspekt integracji i aktywizacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dlatego do wspólnego sadzenia drzew Fundacja i Partnerzy zaproszą przedstawicieli lokalnej społeczności oraz Darczyńców, w tym osoby, które włączyły się w projekt ZADEDYKUJ DRZEWO organizowany przez Fundację Aeris Futuro. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj