Dziś posłowie rozpatrzą poprawki do projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych rekomendowane przez sejmową Komisję Gospodarki.

Jak mówi Janusz Cichoń, przewodniczący nadzwyczajnej Komisji ds. Nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, posłowie nie zgodzili się na rządową propozycję, która umożliwiała udzielanie zamówień przez samorząd ich własnym spółkom komunalnym bez przetargów. Komisja opowiedziała się za konkurencją w usługach komunalnych.

Od początku przeciwne propozycji rządu były firmy z branży usług komunalnych. Według nich rezygnacja z przetargów w usługach komunalnych to zniszczenie dorobku całego pokolenia przedsiębiorców z branży gospodarki odpadami komunalnymi, komunikacji zbiorowej, ochrony, zarządzania nieruchomościami, konserwacji zieleni, remontów i utrzymania dróg czy usług parkingowych.

– Zastąpienie wolnej konkurencji gospodarką nakazowo-rozdzielczą, w której ducha przedsiębiorczości zastąpi urzędnicza rutyna, spowoduje powrót do dyktatu dostawcy usług, a nie prawa odbiory usług do wyboru najlepszej oferty – argumentuje Witold Zińczuk, przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Związek wystosował list otwarty do premiera i parlamentarzystów, w którym protestował przeciwko rządowej propozycji.

źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj