1 / 3

Mamy bezpieczną, dobrą wodę. 99,7 proc. wody, którą mamy u siebie w domu to woda, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia – przekonywał Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas na briefingu z okazji Światowego Dnia Wody.

Podczas wydarzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zorganizowanego w piątek 22 marca, o bezpieczeństwie zdrowotnym wody mówiła Anna Kamińska – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody GIS, Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, prof. Ryszard Gellert – Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, Janusz Budny – wójt gminy Wiązowna oraz Jan Bondar – rzecznik GIS.

Dostęp do bezpiecznej wody w Polsce

– W roku 2018 około 99,7 proc. konsumentom dostarczano wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, natomiast jedynie około 0,3 proc. mieszkańcom dostarczano wodę warunkowo dopuszczoną do spożycia – wyjaśniał Jarosław Pinkas, GIS.

Niewątpliwie wraz ze wzrostem świadomości konsumentów na temat wymagań, jakie powinna spełniać bezpieczna i „zdrowa” woda do spożycia, wodociągi podnoszą stale jakość świadczonych usług, starając się dostarczyć produkt o jak najwyższej jakości, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych wynikach badań jakości wody w kraju.

Jak informowała Dyrektor Anna Kamińska: Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają ok. 43 tys. badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi rocznie, producenci wody dodatkowo w ramach kontroli wewnętrznej ok. 70 tys. Woda w Polsce jest bezpieczna.

Gdzie szukać informacji?

Anna Kamińska, zapytana – jak konsument może sprawdzić czy da się u niego bezpiecznie pić wodę – odpowiedziała, że kranówkę można pić, o ile nie ma ostrzeżenia w tym zakresie z gminy. Zaznaczyła też, że jeśli gmina stwierdzi, że woda nie jest przydatna do spożycia – najczęściej przy zagrożeniach mikrobiologicznych – niezwłocznie powinna przekazać tę informację mieszkańcom.

Jak podaje GIS: Informacje o jakości wody można uzyskać u właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), którzy dysponują aktualnymi komunikatami i ocenami jakości wody dostarczanej przez wodociąg. Ponadto, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, właściwe do sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia również posiadają aktualne informacje w tym zakresie.

W przypadku kwestionowanej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, konsumenci informowani są poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacyjne o jej jakości, zaleceniach postępowania oraz ewentualnej możliwości wykorzystania wody.

Czytaj więcej

Skomentuj