Prowadzimy rozmowy w samorządach dotyczące programu Czyste Powietrze i na ich podstawie wprowadzimy zmiany usprawniające jego działanie – zapowiedział wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski podczas środowego posiedzenia senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu.

Posiedzenie komisji poświęcone było informacji Ministra Klimatu i Środowiska na temat realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od dnia jego powstania do chwili obecnej, którą przedstawiał w imieniu ministra właśnie Paweł Mirowski.

Program ten, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, został ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest przez niego realizowany w współpracy z funduszami wojewódzkimi. Planowany budżet programu, który będzie trwał do 2029 r., to 103 mld zł.

Jak mówił senatorom Paweł Mirowski, program przeszedł już kilka modyfikacji, m.in. w jego realizację zostały włączone gminy (porozumienia podpisały 704). Celem jest podpisanie porozumień z wojewódzkimi funduszami przez wszystkie gminy. Specjalnie wyznaczeni pracownicy urzędów mają pomagać mieszkańcom składać wnioski. Utworzone zostaną także punkty konsultacyjne, które mają poprawić dostępność programu.

Odpowiadając na uwagi senatorów, Mirowski przyznał, że Program w początkowej wersji wymagał zmian. – Myślę, że mogę się pokusić o stwierdzenie, że nie są to ostatnie zmiany, które są i będą wprowadzone w programie, dlatego prowadzimy na bieżąco po pierwsze dyskusje z samorządami różnego szczebla , dyskusje z organizacjami pozarządowymi. Prowadzimy spotkania w sołectwach z mieszkańcami i włodarzami tych miejscowości, gdzie wsłuchujemy się w te głosy i wyciągamy wnioski – mówił.

Według Mirowskiego, dzięki realizacji programu Polska może stać się poważnym rynkiem prosumentów oraz wprowadzić modernizacje budynków w niespotykanej skali. Jak podkreślał, chodzi o ochronę środowiska i zdrowia, ale także tworzenie nowych miejsc pracy.

Wiceprezes NFOŚiGW przekazał także senatorom, że zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi aktualnie przyjętych do realizacji zostało 29 programów ochrony powietrza dla 38 stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Dodatkowo województwa określają na danym terenie w drodze uchwał sejmiku województwa dopuszczalne rodzaje i jakości paliw oraz standardy dla urządzeń grzewczych wykorzystywanych w sektorze bytowo-komunalnym, czyli tzw. uchwały antysmogowe. Dotychczas realizowanych jest 19 takich uchwał na obszarze 13 województw.

Czytaj więcej

Skomentuj