1 / 8

Do oburzających aktów wandalizmu doszło w trzech warszawskich parkach, w których Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi obecnie szeroko zakrojone prace modernizacyjne. Jak informuje stołeczny ZZM, w ostatnim czasie w parkach tych dokonano wielu zniszczeń i kradzieży. Zniszczono m.in. elementy małej architektury, zabezpieczenia drzew. Skradziono nowo nasadzone rośliny. Warszawski Zarząd Zieleni prosi o kontakt osoby, które były świadkami wandalizmu lub posiadają informacje mogące doprowadzić do ujęcia sprawców.

Jak informuje warszawski Zarząd Zieleni, w ciągu ostatnich dwóch tygodni w trzech warszawskich parkach doszło do zniszczeń wycenionych na ok. 150 tys. zł

Bez szacunku dla bohaterów powstania!

Największych dewastacji dokonała grupa zamaskowanych wandali, w nocy w ubiegły weekend, w Parku Akcji „Burza” pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Wyłamane zostały wszystkie lampy wzdłuż alei Godziny „W”, skradziono również kable.

Zniszczony Park Im. Cichociemnych

Natomiast w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, w ostatnim czasie doszło do wielu różnych aktów wandalizmu – przewracano i niszczono nowe ławki, kradziono nowe rośliny z rabat, łamano przęsła ogrodzenia, przewracano i pomazano kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. A w nowej altanie palono ognisko.

Zniszczenia pojawiły się również na ogrodzeniu „psiego parku”, który do czasu odbioru prac w parku musi zostać zamknięty.

Dewastacje na Polu Mokotowskim

W Parku Pole Mokotowskie, po raz kolejny zdewastowano toaletę w śródmiejskiej części terenu, pomazano również tablicę informacyjną.

Notorycznie niszczone są tam również ogrodzenia wokół toalety, jak i te chroniące drzewa. Wyrywane są także słupki i przecinana jest siatka zabezpieczająca rośliny.

W związku z powyższym, Zarząd Zielni Miejskiej Warszawy apeluje i przypomina, że wchodzenie na teren budowy jest zabronione, może być też zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Świadkowie proszeni o kontakt

Stołeczny ZZM prosi też osoby, które były świadkami dewastacji i kradzieży na powyższych terenach o bezzwłoczny kontakt z jednostką [email protected]

Sprawy dotyczące m.in. wandalizmu można również zgłaszać w aplikacji Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Można również powiadomić Policję

Zmarnowane unijne pieniądze 

Dodajmy, że zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0116/16 pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj