Dofinansowanie wynosi 4 tys. zł i jest udzielane t w formie dotacji. Środki pochodzą z budżetu Gminy Miasto Włocławek.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Włocławka rozpoczął się

6 kwietnia i trwać będzie do 30 kwietnia (lub do wyczerpania środków). Osoby chcące skorzystać z dotacji celowej muszą posiadać czynne ogrzewanie węglowe. Zostanie przyjętych tylko 50 wniosków i liczy się kolejność zgłoszeń. Dotację otrzymają tylko osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Włocławek, zamieszkujące w zabudowie jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej.

Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (w pierwszej kolejności Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację).

Jak informuje Włocławski magistrat dofinansowanie obejmuje wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi (ogrzewanie węglowe) na:

  • Kotły na paliwa stałe (klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012„Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa
    o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”; klasy energetycznej minimum A,w których nie istnieje możliwość zamontowania rusztu awaryjnego;
  • Kotły gazowe (klasa efektywności energetycznej minimum A);
  • Kotły olejowe (klasa efektywności energetycznej minimum A);
  • Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym);
  • Podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić w przypadku:

  • gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków (potwierdzone opinią konserwatora), pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;
  • zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;
  • występowania kominka opalanego wyłącznie drewnem (bez możliwości opalania węglem), bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.

Czytaj więcej

Skomentuj