Co roku 11 maja obchodzimy w Polsce i w Europie “Dzień bez śmiecenia”. To okazja, aby zasięgnąć informacji na temat odpowiedniego segregowania i ograniczania ilości odpadów.

“Dzień bez śmiecenia” to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” w 2007 r.

Przedsięwzięcie firmowane jest przez Pro Europe – organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku. W Polsce za koordynację i organizację wydarzenia odpowiada Rekopol Organizacja Odzysku.

Celem “Dnia bez śmiecenia” jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska.

– W ramach projektu edukujemy, przygotowujemy szereg pomocnych materiałów edukacyjnych, realizujemy wydarzenia zarówno w terenie, jak i on-line, organizujemy konkursy i wydarzenia edukacyjne w całej Polsce – informują organizatorzy.

Przy okazji “Dnia bez śmiecenia”warto zapoznać się z 10 zasadami kultury segregacji odpadów. Są to:

1. Przetworzenie ma znaczenie!

Segregując, dajesz odpadom drugie życie. Zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi ograniczamy zanieczyszczenie, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych.

2. Zgniecenie ma znaczenie!

Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.

3. Odkręcenie ma znaczenie!

Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.

4. Oznaczenie ma znaczenie!

Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.

5. Opróżnienie ma znaczenie!

Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione!

6. Rozłożenie ma znaczenie!

Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!

7. Przynoszenie ma znaczenie!

Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz, więc produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.

8. Rozróżnienie ma znaczenie!

Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoiki, butelki) poprzez np. fragmenty szyb, luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca!

9. Zabrudzenie ma znaczenie!

Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych.

10. Wyrzucenie ma znaczenie!

Twojej gminie i zapamiętaj, co wyrzucamy do konkretnego pojemnika. Oddawaj do PSZOKu zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, akumulatory, gruz, odpady niebezpieczne. Przeterminowane leki oddawaj do aptek.

Segregacja śmieci 2021. Jak segregować odpady? [PORADNIK]

Czytaj więcej

Skomentuj