„Ekologiczne asfalty” – to nazwa projektu na które dofinansowanie otrzymała konsorcjum badawcze, w skład którego wchodzi spółka Lotos Asfalt i Politechnika Gdańska. Pod koniec listopada podpisało ono umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Cel projektu wartego 5 mln zł to stworzenie innowacyjnej nawierzchni, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego.

Projekt „Ekologiczne asfalty” powstał w odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach. W trosce o zdrowie ich mieszkańców, konsorcjum badawcze rozpoczęło prace nad innowacyjną nawierzchnią asfaltową modyfikowaną fotokatalizatorem, której stosowanie ma docelowo zredukować zawartość szkodliwych substancji (NOx, LZO) w rejonie pasa drogowego.

– Fotokatalityczne systemy oczyszczania powietrza stanowią obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii, ale nie są pozbawione wad i niedoskonałości – mówi prof. PG Anna Zielińska-Jurek z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, która koordynuje projekt z ramienia uczelni.

– Nasza technologia bazuje natomiast na innowacyjnych fotokatalizatorach hybrydowych, które zapewniają wyższą redukcję stężenia NOx w asfalcie pod wpływem promieniowania słonecznego, a dodatkowo umożliwiają degradację rakotwórczych związków organicznych do prostych i nieszkodliwych związków nieorganicznych.

– Obecnie na rynku nie jest dostępna nawierzchnia drogowa posiadająca taką funkcjonalność – dodaje prof. Piotr Jaskuła z Katedry Inżynierii Drogowej PG, który również bierze udział w projekcie.

– W związku z tym, że nawierzchnie ulic w miastach są w ponad 90 proc. asfaltowe, takie rozwiązanie może w przyszłości poprawić jakość życia ich mieszkańców – mówi Cezary Godziuk, prezes Zarządu LOTOS Asfalt. – Innowacje, zwłaszcza w zakresie ekologicznych technologii, są fundamentem rozwoju naszej firmy. Dlatego w tej kwestii stawiamy na bliską współpracę z renomowanym partnerem naukowym jakim jest Politechnika Gdańska.

Lotos współpracuje z PG od wielu lat. Rok temu, wchodząc w skład większego konsorcjum, oba podmioty zainicjowały prace nad rozwojem technologii pozwalającej obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość (program „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”). W marcu 2019 r. Grupa Lotos oraz PG podpisały umowy dotyczące współpracy nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Poza tym pracownicy Lotosu od lat prowadzą na gdańskiej uczelni wykłady i ćwiczenia dydaktyczne, a studenci uczestniczą w zajęciach na terenie rafinerii.

– Jednym z celów strategicznych Lotosu jest rozwój innowacyjnych rozwiązań budujących polską gospodarkę – podkreśla Zofia Paryła, p.o. prezesa Zarządu Grupy Lotos. – Projekt opracowany wspólnie z Politechniką Gdańską, w który wpisany jest również aspekt środowiskowy, doskonale spełnia te założenia – dodaje.

Na ponad 55 projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój koncepcja Lotos Asfalt i Politechniki Gdańskiej dotycząca badań nad ekologicznym asfaltem została sklasyfikowana na szóstym miejscu, otrzymując pozytywną decyzję o dofinansowaniu. Wartość projektu to ponad 5 mln zł, z czego ok. 65 proc. będzie pochodzić z funduszy europejskich.

Czytaj więcej

Skomentuj