Anna Rudnicka Dyrektorem Roku 2019!

Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku – Anna Rudnicka, została laureatem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast. Wyboru dokonano spośród pięciu kandydatów.

Konkurs od dwudziestu lat jest organizowany przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast we współpracy z miesięcznikiem „Przegląd Komunalny”. Główny cel przedsięwzięcia to nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie oraz wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. Każdego roku wskazywanych jest pięciu laureatów.

Tegorocznymi Złotymi Laurami i statuetkami Heraklesa uhoronowano Leszka Wołowca, prezesa Zarządu Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach, Tomasza Olszowego, członka Zarządu ALBA Polska, Marka Bąbałę, prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mielcu, a także Monikę Byśkiniewicz, prezes Zarządu EKO-BYŚ. Z kolei decyzją kapituły konkursu Dyrektorem Roku została Anna Rudnicka, prezes ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Anna Rudnicka karierę w branży zaczęła w 2008 r., a stanowisko prezesa Zarządu objęła w 2011 r. Od momentu rozpoczęcia sprawowania tej funkcji liczba jej osiągnięć sukcesywnie rosła. Warto wspomnieć m.in. o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku (II etap), obejmującej choćby kwatery deponowania odpadów balastowych z niezbędną infrastrukturą, a także instalację do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego.

Z inicjatywy Anny Rudnickiej w 2015 r. stworzono ścieżkę ekologiczną, która służy szerzeniu wiedzy na temat ekologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Obiekt zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu surowców wtórnych, a ławki i stoły wykonano z plastikowych nakrętek. Do osiągnieć nagrodzonej należy zaliczyć także rozbudowę kompostowni w RIPOK-u Czarnówko. W czasie sprawowania funkcji prezesa przez Annę Rudnicką ZZO otrzymał liczne certyfikaty, nagrody oraz wyróżnienia, m.in. w Konkursie Puchar Recyklingu.

Gala pucharów i statuetek

Tegoroczna Gala Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON zdecydowanie różniła się od poprzednich. W tym roku w jej trakcie wręczono wszystkie puchary i statuetki, przyznane w ramach Konkursu Puchar Recyklingu.

Dotychczas odbywały się dwie uroczystości– podczas gali nagradzano wyłącznie Pucharami Recyklingu, a statuetki i wyróżnienia przyznawano podczas odrębnej imprezy, czyli Finału Konkursu. – Ze względu na szereg ograniczeń związanych z pandemią oraz z uwagi na chęć zapewnienia jak największego bezpieczeństwa uczestnikom, zdecydowaliśmy o wręczeniu podczas Gali, oprócz Pucharów, po jednej statuetce frakcyjnej, które dotychczas były przekazywane przez naszych partnerów podczas Finału Konkursu. Dzięki temu mogliśmy wręczyć wszystkie najważniejsze nagrody w Konkursie na najbardziej prestiżowej uroczystości w branży – wyjaśniła Marta Siatka, koordynator konkursów w firmie Abrys, organizatora Konkursu Puchar Recyklingu.

Najważniejsze nagrody, czyli Puchary Recyklingu, zostały przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajową Izbę Gospodarczą. Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym roku otrzymał Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Puchar Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej otrzymał z kolei ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Oba podmioty w 2019 r. uzyskały bardzo dobre wyniki w selektywnej zbiórce odpadów wszystkich frakcji i realizowały ciekawe działania edukacyjne.

Nagrody przyznano również w ramach ośmiu kategorii frakcyjnych. W kategorii „Lider zbiórki tworzyw” statuetkę otrzymała Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy, natomiast wyróżnienie przypadło Gospodarce Komunalnej w Błażowej, zdobywcy nagrody głównej w kategorii „Rekordowy karton”. Najlepsze wyniki w zbiórce i zagospodarowaniu szkła osiągnął Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, a wyróżnienie przyznano Miejskiej Gospodarce Komunalnej w Oleśnicy oraz Gminie Kępno. W kategorii „Bioodpady” statuetką również postanowiono nagrodzić Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, a wyróżnienie trafiło do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Ten ostatni podmiot jest również zdobywcą statuetki w kategorii „Zielony kontakt”, ponieważ osiągnął najlepsze wyniki w zbiórce i zagospodarowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z kolei „w bateriach” najlepsi okazali się „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (zdobywca statuetki) oraz ZGO w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, któremu przyznano wyróżnienie. W kategorii „Lider recyklingu – opakowania” nagrodę główną zdobył Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RYPIN, a wyróżnienie – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Nowością w Konkursie było przyznanie statuetki za najbardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe, którą wręczono firmie Eneris Surowce.

Nagrody frakcyjne zostały przyznane przez wszystkich Partnerów Konkursu, którymi w 2020 r. były firmy: Polowat (Lider zbiórki tworzyw), Krynicki Recykling oraz Związek Pracodawców „Polskie Szkło” (Szklana statuetka), Elektroeko (Zielony kontakt), Europejska Platforma Recyklingu ERP Polska (Zielona bateria), Sipeko (Bioodpady), Krakowa Izba Przemysłu Spożywczego i Opakowań (Rekordowy karton), Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań (Lider recyklingu – opakowania), a także Ekocel (Ekologiczny transport).

Najbardziej aktywni (w Wielkopolsce)

Gmina Grzegorzew, Gmina Kępno oraz firma Altvater Piła to laureaci tegorocznej edycji Konkursu „Aktywni w Wielkopolsce”, odbywającej się w ramach Konkursu Puchar Recyklingu.

Od pięciu lat Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego spośród uczestników Konkursu Puchar Recyklingu wybiera najbardziej aktywnie działające w zakresie gospodarki odpadami na terenie Wielkopolski podmioty, a następnie wręcza im nagrody finansowe. Tegoroczna pula wyniosła 45 000 zł.

Pierwsze miejsce i nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł przypadły firmie Altvater Piła, na drugim stopniu podium stanęła Gmina Kępno i otrzymała 9000 zł, a trzecie miejsce zajęła Gmina Grzegorzew, za co odebrała 8000 zł. Nagrody podczas Gali Międzynarodowego Kongresu ENVICON, która odbyła się 19 października 2020 r., wręczył członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jacek Bogusławski wraz z Zarządem firmy ABRYS, organizatora Konkursu Puchar Recyklingu.

W ramach Konkursu przyznano także wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych w wysokości 6000 zł, a otrzymali je: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu, a także Związek Gmin Krajny w Złotowie. Zwycięzcom gratulujemy!

Kropla drąży skałę

Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, została laureatką tegorocznej edycji „Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki”.

Na początku października br. Kapituła Konkursu, której przewodniczył były minister środowiska, prof. Maciej Nowicki, zadecydowała o nagrodzeniu Doroty Jakuty. Kandydatka, Jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmowała stanowisko m.in.: dyrektora gabinetu politycznego ministra środowiska, członka zarządu Banku Ochrony Środowiska, przewodniczyła radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2004 roku pracuje w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”: do 2012 roku jako Kierownik, następnie Dyrektor Biura IGWP, a od 2012 roku jest jej Prezesem.

Reprezentując Izbę zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego, a także promocji ekologicznych rozwiązań stosowanych w branży. Z ramienia branży uczestniczy w procesach legislacyjnych w zakresie dotyczącym sektora wod-kan. Zarządza zespołami ekspertów Izby, którzy na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Kierując pracami Biura Izby inicjuje organizowanie konferencji i kongresów w zakresie ochrony środowiska, takich jak Forum Ochrony Środowiska, Konferencja Woda. Ścieki. Osady czy Kongres Wodociągowców Polskich. Wydarzenia te wyznaczają trendy rozwoju branży, a wypracowane wnioski służą szeroko rozumianej ochronie środowiska i czystej wodzie.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest organizatorem Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, największych branżowych targów w Polsce i jednych z większych w Europie. Z inicjatywy Prezes Doroty Jakuta Izba aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, organizacjami samorządowymi takimi jak Związek Miast Polskich czy Związek Województw RP, Krajową Izbą Gospodarczą, Instytutem Energetyki Odnawialnej czy z Instytutem Ochrony Środowiska, Państwowym Instytutem Badawczym.

Dorota Jakuta powoływana jest w skład komitetów honorowych i merytorycznych wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji takich jak: Open Eyes Economy Summit, NO-DIG POLAND, WOD-KAN-INSTAL i wielu innych. Laureatka jest Wiceprezesem Rady Krajowej Izby Gospodarczej . Od 2014 r. jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. W 2012 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Od 1994 roku działała aktywnie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej. Była przez wiele lat radną miasta Bydgoszcz, przewodniczącą Rady, radną Sejmiku, także przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj