1 / 88

Gminy, związki międzygminne i przedsiębiorstwa działające na rzecz zwiększania poziomu recyklingu znów zostały docenione przez branżę. W czwartek, 29 listopada w warszawskim Teatrze Capitol odbył się finał XIX edycji Konkursu Puchar Recyklingu.

Tegoroczna edycja konkursu obfitowała w wiele nowości, wśród których była m.in. nowa kategoria, czyli debiuty: – Było w czym wybierać, bowiem w tegorocznej edycji pojawiło się blisko 60 takich debiutów – mówiła Magdalena Dutka, prezes firmy Abrys.

– Na uwagę zasługuje również fakt, że w tym roku odnotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń. Do konkursu zgłosiło się blisko 150 uczestników! Tym bardziej pragnę pogratulować laureatom, którzy odbiorą dzisiaj nagrody, bowiem poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany.

Dwudniowy finał

Część laureatów – zdobywców Pucharów Recyklingu – swoje nagrody odebrało podczas gali Envicon Environment, która odbyła się w środę 28 listopada.

Puchary na gali Envicon otrzymały: gmina Miastków Kościelny, która zdobyła Puchar Recyklingu Ministra Środowiska. Puchar Recyklingu NFOŚiGW w kategorii Edukacja Recyklingowa powędrował do Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. W kategorii “Gmina Recyklingu” puchar Związku Miast Polskich w kategorii trafił do Cieszyna. W tej samej kategorii Związek Gmin Wiejskich RP przekazał Puchar Recyklingu gminie Końskowola. Liderem Recyklingu nagrodzonym przez Polską Izbę Ekologii został Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

Dzień później przyszedł czas na wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach. Laury dla Gminy Recyklingu podzieliły między siebie Książ Wielkopolski oraz Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt”.

Debiutantami roku zostali Koszalin i Wołomin (gmina miejsko-wiejska) oraz gmina wiejska – Leżajsk. Wyróżnienia otrzymali: Związek Gmin Regionu Płockiego, Zarszyn, Mielno oraz Świdnica.

Spośród licznego grona uczestników rywalizujących w kategorii “Edukacja recyklingowa” wyłoniono dwóch laureatów. Zostały Wrocław oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach. Za debiut nagrodzono gminę Kunice, a wyróżnienie przyznano gminie Lubin.

Liderzy recyklingu

W ramach kategorii “Lider recyklingu’ jurorzy zdecydowali przyznać jedną statuetkę, a liderem wśród przedsiębiorstw okazało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Wyróżniono także Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.

Szklaną statuetkę postanowiono przyznać dwóm uczestnikom: gminie Rudna oraz Zakładowi Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” z Ostrowa Wielkopolskiego. Wyróżnienie powędrowało do Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

Srebrna Puszka, czyli nagroda związana z edukacją, mającą na celu by jak najwięcej opakowań aluminiowych trafiło do recyklingu, została przyznana gminie Wrocław oraz Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu. Nagrodę za debiut w tej kategorii odebrali przedstawiciele gminy Nysa, a wyróżnienia – gminy Jarocin i Szamocin.

Liderami zbiórki tworzyw zostali Jarocin, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku oraz Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej, a debiutantem – Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Z wyróżnieniem z warszawskiego Teatru Capitol wyjechali przedstawiciele Świdnicy i Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. Dodatkową nagrodę w wysokości 5 tys. zł przyznała Fundacja PlasticsEurope, którą postanowiła wyróżnić gminę Szamocin.

Laureatami Złotej Beli Makulatury, którzy odebrali nagrody za najlepsze wyniki w zbiórce i zagospodarowaniu tej frakcji odpadów, zostały: Olsztyn oraz firma Lekaro, a debiutantem roku – gmina Mucharz. Wyróżnienia przyznano gminie Jedwabno, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Koszalinie i Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami w Sosnowcu.

Zbiórka baterii, zużytego sprzętu i opakowań

Zielona Bateria to kategoria, w której doceniono samorządy i przedsiębiorstwa z najlepszymi wynikami w zbiórce baterii. Najbardziej skutecznie robiła to gmina Morawica, Związek Gmin Regionu Płockiego oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Rzędowie. Debiutantem roku został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach.

Zielony Kontakt, czyli nagrody za skuteczną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powędrowały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu i Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi. Debiut roku należał w tym roku do gminy Cieszyn.

Statuetki Liderów Recyklingu w kategorii opakowań przyznano gminie Wrocław, Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, firmie Lekaro oraz Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. Ten ostatni otrzymał też nagrodę za debiut roku. Wyróżnienie powędrowało do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Statuetki w kategorii “Bioodpady”, przyznane za ich selektywną zbiórkę, zdobyły gmina Lesznowola i Kutno oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Toruń, a za debiut uznano działania gminy Wysokie Mazowieckie.

Rekordowy Karton to kategoria, w której nagradzana jest zbiórka opakowań wielomateriałowych, przyznawana jest konkursie od 2004 r. W roku 2018 przyznano statuetki trzem uczestnikom: Regionalnemu Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin, Gospodarce Odpadami Beskid Żywiec oraz Zakładowi Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Debiutantem roku zostały spółka Komart z Knurowa oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowego Dwóru, a wyróżnienia otrzymały: Gospodarka Komunalna w Błażowej, Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn, Zakład Utylizacji Odpadów Elbląg i Zakład Gospodarowania Odpadami Gać z Oławy.

Odpady niebezpieczne to kolejna kategoria frakcyjna. Kapituła uhonorowała tu: Jarocin i Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, przyznając też wyróżnienie dla Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” w Ostrowie Wielkopolskim.

Na zakończenie swoją nagrodę za zbiórkę opakowań po środkach niebezpiecznych przyznała Krajowa Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań. Powędrowała ona do Miejskiego Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Ostatnią nagrodę specjalną przyznała firma Starpack, która przekazała 10 tys. worków do selektywnej zbiórki odpadów. Trafiła ona do Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” w Ostrowie Wielkopolskim.

Wieloletnia współpraca

W związku z 30-leciem firmy Abrys prezes Magdalena Dutka przyznała nagrody za owocną współpracę, wkład włożony w rozwój samej firmy oraz Konkursu Puchar Recyklingu i zaangażowanie w propagowanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Polsce. Odebrał je Sławomir Brzózka, prezes Fundacji Nasza Ziemia. Te same podziękowania powędrowały do firm Remondis i Ekocel.

Czytaj więcej

Skomentuj