Fundacja ProKarton została członkiem Polish Circular Hotspot – platformy współpracy, której celem jest promowanie i budowanie w Polsce gospodarki o obiegu zamkniętym.

Polish Circular Hotspot jest publiczno-prywatną platformą współpracy środowisk zaangażowanych w przejście polskiej gospodarki na tory circular economy. Podstawowymi elementami działania organizacji są wymiana wiedzy, doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów, takich jak wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu innowacyjnych modeli biznesowych czy warsztatów dla biznesu i instytucji publicznych.

Podstawą GOZ-u jest współpraca. Aby nastąpiła zmiana z modelu gospodarki linearnej na model o obiegu zamkniętym, konieczne jest zaangażowanie licznych podmiotów. W tym celu należy podjąć kroki mające na celu zapewnienie dialogu, kooperacji pomiędzy różnymi interesariuszami, aby bardziej upowszechnić zastosowania rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Przykładem takiej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk jest właśnie Polish Circular Hotspot.

Fundacja ProKarton zajmuje się popularyzacją wiedzy o kartonach do płynnej żywności jako funkcjonalnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko opakowaniach, wpisujących
się w założenia GOZ. Kartony do płynnej żywności są lekkie – zbudowane w ok. 75 proc. z papieru, a dzięki specjalnej technologii w większości przypadków nie wymagają chłodzenia przed otwarciem. Dzięki temu oszczędzamy znaczące ilości energii. Prostopadłościenny kształt pozwala zaoszczędzić miejsce w transporcie, a ich właściwości chronią zawarte produkty spożywcze przed czynnikami zewnętrznymi.

– Właściwe postępowanie z opadami po kartonach, czyli zbieranie ich do żółtego pojemnika, pozwala na odzysk cennych surowców potrzebnych do produkcji. Wszystkie te elementy pokazują jak dobrze kartony do płynnej żywności wpisują się w ideę circular economy. W przystąpieniu do Polish Circular Hotspot dostrzegam jeszcze większy potencjał działań w duchu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, zarówno z naszymi partnerami biznesowymi, jak i z konsumentami – mówi Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Czytaj więcej

Skomentuj