Gdańsk otrzymało certyfikat ISO 37120. Jest on przyznawany miastom o wyjątkowo wysokiej jakości życia.

Certyfikat ISO 37120 ocenia usługi miejskie i jakość życia na podstawie określonych 100 wskaźników. Dzięki temu mieszkańcy mogą porównać jakość życia w Gdańsku z innymi miastami.

Sprawdzane jest m.in. to, ile wynosi budżet miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba firm (także w przeliczeniu na liczbę mieszkańców), stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli w szkołach podstawowych, ściągalność podatków lokalnych, liczba lekarzy i policjantów czy roczna liczba podróży transportem publicznym w przeliczeniu do liczby mieszkańców.

– Norma ISO 37120 nazywana jest też normą Smart City. Została ona opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, a następnie, w 2017 roku, przez Polski Komitet Normalizacyjny – podkreśla Katarzyna Drozd-Wiśniewska, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej w gdańskim magistracie.

Gdańsk. Konferencja w sprawie uzyskania przez magistrat certyfikatu ISO.
Nz. Katarzyna Drozd-Wiśniewska-Referat Polityki Gospodarczej, Wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Papiński-Dyrektor Pionu Certyfikacji PRS. S.A i Michał Gałecki-Auditor Wiodący PRS. S.A.

– Norma ISO pozwala nam skutecznie zarządzać miastem na podstawie wiarygodnych danych. Dzięki niej możemy też porównywać się z innymi miastami.

Wspomniane 100 wskaźników podzielonych jest na 17 obszarów tematycznych, m.in. zdrowie, edukacja, aktywność obywatelska, gospodarka czy środowisko.

By móc starać się o ten certyfikat, Gdańsk musiał przede wszystkim zebrać i uporządkować dane o mieście (wiele z nich jest ogólnodostępnych w ramach Otwartego Gdańska), a następnie przygotować dokumentację – aż do 87 na 100 możliwych wskaźników.

– Nie udało nam się wyliczyć 13 wskaźników, m.in. powierzchni terenów rekreacyjnych w mieście, komercyjnych i publicznych, na zewnątrz i w budynkach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Z tym wskaźnikiem musimy się zmierzyć w przyszłości. Podobnie jak z tym dotyczącym średniej liczby godzin przerw w dostawie wody w przeliczeniu na gospodarstwo domowe – przyznaje Katarzyna Drozd-Wiśniewska.

Norma ISO 37120 jest stosunkowo nowa. Opublikowano ją przed trzema laty, a w Polsce obowiązuje od tego roku. Wyzwanie, by ją przyjąć, podjęły dotychczas 47 miasta na całym świecie. Taki certyfikat posiada m.in. już Gdynia, Londyn, Paryż i Berlin.


Aktualizacja (25.09.2017, 11:46): pierwotna wersja tekstu mówiła, że Gdańsk otrzymał certyfikat jako pierwsze miasto w Polsce. Wcześniej został on już jednak przyznany Gdyni. W związku z tym tytuł wpisu został odpowiednio przeredagowany, aby lepiej oddawać fakty.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj