Miasto Gdańsk oraz spółka IMMO PARK Gdańsk podjęły decyzję o zakończeniu umowy, która obejmowała budowę czterech parkingów w Śródmieściu miasta.

– Inwestycja nie zostanie zrealizowana, ze względu na fakt, iż od momentu podpisania umowy zmieniły się potrzeby i uwarunkowania, na których oparty był projekt – czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Projekt

Umowa zawarta między IMMO PARK Gdańsk a Miastem Gdańsk przewidywała wybudowanie czterech parkingów o łącznej objętości tysiąca samochodów w centrum Gdańska. Powstać miał:

  • dwupoziomowy parking podziemny na 337 miejsc, zlokalizowany przy ulicy Podwale Staromiejskie
  • jednopoziomowy parking podziemny na 112 miejsc postojowych, zlokalizowany pod placem Targ Węglowy
  • parking podziemny dla 260 samochodów, zlokalizowany na ulicy Podwale Przedmiejskie
  • czteropoziomowy, nadziemny parking na 493 pojazdy, zlokalizowany przy Długich Ogrodach

Umowa między spółką IMMO PARK Gdańsk a Gminą Miasta Gdańska została zawarta w październiku 2018 roku i dotyczyła zaprojektowania, wybudowania, finansowania oraz zarządzania czterema parkingami w Śródmieściu miasta.

Przyczyny rezygnacji

Teraz strony podjęły decyzję o wstrzymaniu realizacji tego projektu.

– Wpłynęły na to w szczególności takie czynniki jak: sytuacja makroekonomiczna, konieczność ochrony drzew w części lokalizacji, a także uwagi do projektu zgłaszane przez lokalne społeczności. Dodatkowym elementem były też trudności dotyczące pozyskiwania odpowiednich zgód i decyzji konserwatorskich w zakresie, jakim założono projekt na etapie procedury przetargowej – komunikuje Urząd Miejski w Gdańsku.

Podkreśla, że nie bez znaczenia pozostaje również wprowadzona w międzyczasie regulacja polityki parkingowej miasta, której przykładem jest Śródmiejska Strefa Parkowania wprowadzona w 2020 roku czy propozycja Park&Ride w czasie trwania wysokiego okresu turystycznego. Rozwiązania te wpłynęły na poprawę sytuacji związanej z brakiem miejsc parkingowych w Śródmieściu.

 

Czytaj więcej

Skomentuj