Mikrobus poruszający się bez kierowcy czy rowery elektryczne – to tylko wybrane projekty, na które Gdańsk pozyskał fundusze.

Głównym założeniem projektu SOHJOA Baltic jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu tzw. „ostatniej mili” dla obszaru Morza Bałtyckiego.

– Razem z partnerami projektu postaramy się zweryfikować na ile odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego pozwoli ograniczyć emisję CO2, obniżyć koszty operacyjne oraz zwiększyć wydajność komunikacji publicznej. Inicjatywa ta doskonale wpisuje się w ideę smart city, która jest bardzo bliska naszemu miastu. Chcemy szukać inteligentnych, nowoczesnych rozwiązań rozwijających miasto i ułatwiających życie mieszkańcom – wyjaśnia wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak.

Autonomiczne pojazdy coraz bliżej Bałtyku

Konsorcjum opracuje wytyczne, jakie muszą zostać spełnione, aby samojezdne pojazdy poruszały się po drogach publicznych w ramach transportu zbiorowego. Pod przewodnictwem niemieckiego Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM) przeanalizowane zostaną uwarunkowania prawne oraz konieczne nowelizacje obowiązujących przepisów.

– Pojazd do testowania pojawi się w Gdańsku dopiero w 2019 r., ale przed nami też dużo przygotowań, aby jak najlepiej wykorzystać ten czas, kiedy będziemy mieli go do dyspozycji – wyjaśnia Magdalena Szymańska z Referatu Mobilności Aktywnej w Urzędzie Miejskim Gdańsku.

Helsinki pionierem

Liderem projektu SOHJOA Baltic jest Uniwersytet Nauk Stosowanych Metropolia w Helsinkach. Finlandia ma ambicje stać się liderem autonomicznej mobilności. Samojezdne elektryczne busy EZ10 dopuszczono do ruchu już w 2015 r. w miejscowości Vantaa, a rok później w Helsinkach, Espoo i Tampere (pozwolenie wydane przez TRAFI).

Testy na drogach publicznych przeprowadzone zostaną w Helsinkach, Tallinie oraz norweskim mieście Konsberg. We wszystkich tych miastach mieszkańcy mieli już okazję korzystać z samojezdnych busów. Testy na mniejszą skalę przeprowadzone zostaną także w Gdańsku, duńskim Vejle oraz łotewskim regionie Zemgale.

Na pojazdach elektrycznych skupi się również projekt BSR Electric. Podczas, gdy w Gdańsku promowane będą elektryczne rowery, partnerzy projektu skupią się na elektrycznych autobusach, elektrycznych hulajnogach czy E-logistyce.

Zielona mobilność

Z kolei projekt Citities.multimodal umożliwi wymianę doświadczeń z zakresu tzw. „zielonej mobilności” oraz integracji różnych form przemieszczania się w mieście m.in. dzięki nowinkom z branży IT.

Wszystkie trzy projekty dofinansowane zostaną z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego i realizowane będą przez najbliższe trzy lata w Referacie Mobilności Aktywnej, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Komitet Monitorujący programu poinformuje liderów poszczególnych projektów pisemnie o warunkach udzielenia dofinansowania oraz o zakresie, w jakim będą mogli zrealizować pomysły opisane w aplikacjach. Na realizację wszystkich zatwierdzonych w Helsinkach projektów przeznaczono 177 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej

Skomentuj