Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz konsorcjum, którego liderem jest chińska spółka budowlana Covec, polubownie rozwiązali spór dotyczący budowy odcinków autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Początki sprawy sięgają jeszcze 2011 r.

Rozwiązanie sporu kończy trwające pomiędzy stronami postępowania sądowe. Ugoda pomiędzy GDDKiA oraz Covec jest istotna nie tylko dla obu podmiotów, ale także dla całego sektora infrastruktury drogowej. Może to bowiem zainicjować nowe inwestycje drogowe w Polsce z udziałem chińskich wykonawców.

– Cieszymy się, że udało nam się wspólnie wypracować rozwiązanie prowadzące do polubownego zakończenia sporu. Bardzo doceniamy otwartość i pełen profesjonalizm naszych partnerów z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jakie wykazali w trakcie negocjacji. Mamy nadzieję, że to wydarzenie pozwoli nam dalej budować wizerunek rzetelnego partnera w Polsce i otworzy drzwi do udziału w przetargach w Polsce i całej Europie dla chińskich przedsiębiorstw – powiedział Pan Shi Ping, przewodniczący chińskiego konsorcjum.

– Obie strony sporu włożyły duży wysiłek w doprowadzenie do podpisania tej ugody (…) Przyczyni się to do wzmocnienia polsko-chińskiej kooperacji gospodarczej i handlowej. Mamy także nadzieję, że przyszłość przyniesie konkretną współpracę, zarówno z Covec, jak i innymi przedsiębiorstwami Państwa Środka – powiedział Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

W 2009 r. chińskie konsorcjum Covec zostało wybrane jako wykonawca dwóch kluczowych odcinków autostrady A2 z Łodzi do Warszawy. Oferta Chińczyków wygrała, bo opiewała na kwotę 1,3 mld zł – dwukrotnie niższą niż zakładał kosztorys.

Jednak w 2011 r. Covec zawnioskował o zwiększenie wartości kontraktu. GDDKiA nie zgodziła się na te warunki i zażądała od chińskiego konsorcjum 741 mln zł odszkodowania. Budowę finalnie dokończyły firmy DSS i Bogl & Krysl.

Chińska firma przez lata walczyła z sądami, musiała m.in. spłacić gwarancje bankowe, naliczano jej też kary za opóźnienia w budowie i wypłaty odszkodowań dla podwykonawców. Sprawa uniemożliwiła firmie Covec ekspansję na rynek europejski.

Czytaj więcej

Skomentuj