1 / 4

W Gdyni trwają przygotowania do przebudowy części ul. Abrahama, w rezultacie której powstanie pierwszy w mieście woonerf. Pieniądze pochodzić będą z budżetu obywatelskiego 2016.  

Woonerf to ulica o obniżonym ruchu samochodowym, przyjazna pieszym i rowerzystom, obfitująca w zieleń, małą architekturę i przyjemne oświetlenie. Ideą jest likwidacja wszelkich barier architektonicznych z myślą o szerokiej dostępności dla mieszkańców. Na taką wizję ul. Abrahama pomiędzy ul. 10 lutego i Batorego głosowało w 2016 r. 1476 gdynian. Pierwotny projekt inwestycji został skonsultowany z mieszkańcami, a w oparciu o przekazywane sugestie powstał plan przebudowy. W lutym tego roku w ramach konkursu dla młodych architektów wyłoniono najlepszą koncepcję przebudowy tego miejsca, a szczegóły realizacji zaproponowały w czerwcu biura architektoniczne. Kompleksowy projekt budowlany ma powstać na początku przyszłego roku, zaś rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest na trzeci kwartał 2018 r. Wykonanie inwestycji zajmie ok. 3-4 miesiące.

– Ulica Abrahama znajduje się w ścisłym centrum miasta, a dotychczasowe uzbrojenie terenu ma długoletnią historię – powiedział Bogusław Moniuszko, kierownik Działu Dróg z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. – Projektanci na tym etapie prac muszą znaleźć najlepsze rozwiązania zmiany uzbrojenia terenu, uwzględniając już istniejące instalacje i powstawanie nowych na potrzeby planowanej, niemal kompleksowej przebudowy ulicy.

Projekt przewiduje między innymi podniesienie poziomu ulicy tak, aby zniknęły progi utrudniające poruszenie się pieszych. W konsekwencji przemiany geometrii drogowej, zmiany muszą też obejmować dotychczasową sieć kanalizacji deszczowej, aby zapewnić skuteczny odpływ wody po opadach deszczu. Przebudowana zostanie też część wodociągu, który powstawał w latach 30. ubiegłego wieku. Aby oświetlenie woonerfu mogło dawać poczucie komfortu i bezpieczeństwa o zmroku, niezbędne będzie ułożenie nowej podziemnej sieci energetycznej.

– Po prezentacji i społecznych konsultacjach architektonicznego projektu pierwszego gdyńskiego woonerfu przystąpiliśmy do pracy związanej z przygotowaniem projektu budowlanego – informuje Monika Arczyńska z firmy A2P2 Architecture & Planning. – Korzystamy z bogatej wiedzy Bartosza Zimnego, który jest najbardziej doświadczonym projektantem woonerfów w Polsce. Kompleksowy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem nie tylko część naziemną, czyli posadzki, małą architekturę, zieleń czy oświetlenie. Równie istotne, jeśli nie najważniejsze dla całości inwestycji, jest zaprojektowanie podziemnych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych oraz energetycznych.

Proces optymalizowania projektu budowlanego na potrzeby przyszłej inwestycji jest czasochłonny. Powodem tego jest m.in. konieczność dokonywania szeregu uzgodnień z dużą grupą podmiotów i instytucji, które zarządzają częścią instalacji podziemnych (PEWiK Gdynia, OPEC, Energa Oświetlenie) oraz odpowiadają za zabytkowy charakter Śródmieścia i miejską estetykę.

Czytaj więcej

Skomentuj