Przedsiębiorstwo Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni zakończyło realizację projektu „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”.

W ciągu 1,5 roku wybudowano 10,9 km sieci wodociągowej i 18,5 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami ścieków, zapewniając możliwość przyłączenia do nich nieruchomości zamieszkałych przez około 3 000 osób. Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 18 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – ok. 11 mln zł.

Wykonane prace były kontynuacją zrealizowanego w latach 2006 – 2008 projektu „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków", w ramach którego (dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę wysokiej jakości i skutecznego odbioru ścieków) zbudowano około 15 km sieci wodociągowej, około 22,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z czterema przepompowniami ścieków, rozbudowę stacji uzdatniania wody Wiczlino oraz budowę i renowację około 6,7 km kolektorów sanitarnych w obrębie innych dzielnic Gdyni.

Łącznie inwestycje poprawiające zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków sanitarnych z obszaru dzielnicy Chwarzno – Wiczlino wykonane w ramach obydwu przedsięwzięć inwestycyjnych obejmowały:
– budowę 25,9 km sieci wodociągowej,
– budowę 40,7 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 6 przepompowniami,
– budowę i renowację 6,7 km kolektorów sanitarnych,
– rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody Wiczlino,

których koszt wyniósł prawie 48 mln złotych.

źródło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj