W zeszłym tygodniu odbyło się uroczyste zakończenie budowy i rozpoczęcie eksploatacji nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody „Wielki Kack” i zmodernizowanej stacji uzdatniania wody “Sieradzka” w Gdyni.

Zadania te realizowane było w ramach kontraktu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Reda i Sieradzka oraz budowa stacji uzdatniania wody Wielki Kack w Gdyni" o wartości 10 mln euro. Kontrakt ten realizowany był przez konsorcjum firm: Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A. z Poznania oraz Hydrobudowa S.A. z Gdańska.

Stacja uzdatniania wody ,,Wielki Kack" dostarcza wodę dla mieszkańców dzielnic: Karwiny, Wielki Kack i Górny Mały Kack (około 21 tys mieszkańców), natomiast stacja ,,Sieradzka" dostarcza wodę do dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo, Mały Kack (około 36 tys. mieszkańców). W ramach inwestycji, we wszystkich obiektach zainstalowano nowoczesne urządzenia do prowadzenia filtracji ciśnieniowej z wykorzystaniem złóż katalitycznych, które podniosą jakość wody na jeszcze wyższy, światowy poziom. Zastosowane układy pompowe stacji, współpracujące z nowo wybudowanymi zbiornikami retencyjnymi wody uzdatnionej, zapewniają płynną regulację wydajności. Układy automatyki, sterowania i telemetrii umożliwiają pracę stacji w trybie bez stałej obsługi. Funkcjonowanie stacji kontrolowane jest z centralnej dyspozytorni systemu wodociągowego. Najwyższy poziom bezpieczeństwa bakteriologicznego wody opuszczającej stację uzdatniania wody zapewniają zainstalowane lampy do dezynfekcji promieniami UV.

Realizowany przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. projekt nr 2003/PL/16/P/PE/038 pod nazwą „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków", współfinansowany dotacją w kwocie ponad 33 mln euro ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności), to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie inwestycyjne. Wartość wszystkich zadań to koszt około 69 mln euro.

Dotychczas na obszarze gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" zrealizowano:
–  rozbudowę i przebudowę 4 istniejących stacji uzdatniania wody: "Reda", "Wiczlino", "Sieradzka", "Brzozowa" oraz zbudowano nową stację uzdatniania wody "Wielki Kack" w Gdyni,
– budowę 73 km sieci wodociągowej,
– budowę 139 km sieci kanalizacji sanitarnej,
– budowę 23 nowych przepompowni ścieków,
– renowację i przebudowę odcinków głównych kolektorów sanitarnych,
– zarurowanie 2,2 km kolektora odpływowego z oczyszczalni.

W 2009 r. planowane jest także zakończenie:
– rozbudowy i przebudowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze",
– budowy kolektora głębokowodnego odprowadzającego oczyszczone ścieki w głąb Zatoki Puckiej.

źródło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj