1 / 2

Od 2004 r. podczas Międzynarodowego Kongresu ENVICON nagradzane są inicjatywy, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W bieżącej edycji tytuł Promotora Czystej Energii postanowiono przyznać Gdyni.

Gdynia od wielu lat podejmuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego, które mają za zadanie wsparcie i upowszechnienie świadomości energetycznej i ekologicznej mieszkańców miasta, jednocześnie stając się wzorem do naśladowania dla innych samorządów. Realizowane w Gdyni przedsięwzięcia swym zasięgiem obejmują szerokie grono odbiorców, a organizowane wydarzenia często wykraczają poza teren gminy.

Gdynia od 20 lat wspiera mieszkańców poprzez dotacje na zmianę źródła ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. wypłacono mieszkańcom łącznie ok. 590 tys. zł w ramach 154 zawartych umów. Dzięki „Porozumieniu na rzecz Partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju” z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na terenie miasta realizowane są zadania, zmierzające do ograniczenia zużycia energii, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, a także zapewnienia mieszkańcom dostępu do niskoemisyjnych, tańszych w eksploatacji oraz przyjaznych dla środowiska źródeł energii.

W Gdyni nie zapomina się także o edukacji ekologicznej. Prowadzony przez miasto „Program edukacyjny na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej, a także gospodarki cyrkulacyjnej na lata 2016-2020” zawiera dziesięć działań z zakresu edukacji ekologicznej. Na uwagę zasługuje również realizowany przez Gdynię projekt ,,Strażnicy energii”, którego celem jest uzyskanie oszczędności energii elektrycznej i cieplnej wskutek prawidłowego postępowania użytkowników. Dzieci i młodzież uczą się, jak w praktyce szukać oszczędności, wykonując pomiary specjalistycznym sprzętem i działając na rzecz ograniczenia zużycia energii w swojej szkole. Połowa zaoszczędzonych pieniędzy jest wypłacana szkole w formie grantu.

To tylko kilka z bardzo wielu działań i inicjatyw podejmowanych przez Gdynię w celu zapewnienia jeszcze bardziej zrównoważonej gospodarki energetycznej i ochrony klimatu. Niemniej przykłady te dowodzą, iż jest to miasto, które może zainspirować innych.

W tym roku Gala Envicon odbyła się on-line (19 października 2020 r.), dlatego, tą prestiżową nagrodę osobiście przekazała Laureatowi Magdalena Dutka, prezes Zarządu Abrys oraz Robert Rosa, wiceprezes Spółki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj