Samorząd w Gliwicach wprowadza zmiany w programach antysmogowych, aby skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniami powietrza.

– Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym miastem jest walka o czyste powietrze. Od 24 lat wspieramy mieszkańców w inwestycjach zmiany systemów grzewczych na ekologiczne i kładziemy bardzo duży nacisk na popularyzację tego zagadnienia – przypomina prezydent Gliwic Adam Neumann.

W ramach dotacji z miejskiego budżetu, od 1997 r. do końca 2020 r. dofinansowano w Gliwicach blisko 7,7 tys. wniosków na kwotę ponad 20 mln zł i zlikwidowano stare ogrzewanie (przestarzałe kotły, piece, piece kaflowe i kuchenne) w blisko 9 tys. lokali.

Miejskim dofinansowaniem objęto również pompy ciepła, niskoemisyjne kotły biomasowe oraz kolektory solarne. Na ponad 650 związanych z tym przedsięwzięć wydano do tej pory z budżetu miasta blisko 2,9 mln zł.

Aby przyspieszyć usuwanie przestarzałych palenisk węglowych z mieszkań i domów, i jeszcze bardziej zachęcić gliwiczan do tego typu działań, gliwicki samorząd wprowadził ważne zmiany do regulaminów udzielania miejskich dotacji.

Od stycznia br. wzrosły one o połowę (do maksymalnie 6 tys. zł, a przy zmianie systemu grzewczego na proekologiczny połączonej z dociepleniem – do maksymalnie 12 tys. zł) i wykluczono z nich kotły węglowe, pozostawiając dofinansowanie do kotłów biomasowych automatycznych na pelet drzewny oraz kotłów na gaz i systemów opartych na OZE.

Mieszkańcom dano możliwość powtórnego ubiegania się o dotację przy likwidacji kotła węglowego wcześniej dotowanego przez miasto, a obecnie niespełniającego wymogów uchwały antysmogowej oraz ubiegania się o wsparcie dla lokali mieszkalnych, w których w przeszłości zlikwidowano w części przestarzałe systemy grzewcze węglowe. Rozszerzono także tzw. koszty kwalifikowane na wszystkie elementy nowej instalacji grzewczej i jej montaż.

Gliwicki Program Osłonowy

Już wkrótce kolejnym elementem walki Gliwic ze smogiem powinien być Gliwicki Program Osłonowy, czyli miejski system dopłat do bieżących kosztów ogrzewania po zmianie systemu grzewczego, połączonej z rezygnacją ze spalania paliw stałych.

Planowane rozwiązanie, w całości finansowane ze środków miejskich, ma być kolejną zachętą do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub inne ekologiczne. Pozwoli bowiem odciążyć domowe budżety mieszkańców, związane z kosztami nowego ogrzewania. Realizacją programu przewidzianego na 6 lat zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Nowe ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych

O kilku lat miasto intensywnie likwiduje stare systemy grzewcze w mieszkaniach komunalnych. Koszt tych działań szacowany jest na ok. 165 mln zł.

Tam, gdzie istnieją ku temu warunki, część mieszkań zostanie podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, w pozostałych pojawi się ogrzewanie gazowe, grzejniki elektryczne, pompy ciepła lub wysokiej klasy kotły węglowe. Obecnie z podłączenia do miejskiego ciepłociągu korzystają mieszkańcy blisko 3,9 tys. lokali komunalnych znajdujących się w 109 budynkach Miasta Gliwice oraz w 341 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Czytaj więcej

Skomentuj