Miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” już po raz szósty zaprasza firmy wodociągowe do udziału w konkursie „Głośna Woda”. Jego ideą jest promocja najlepszych działań z zakresu edukacji ekologicznej podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa wod-kan.

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie firmy, które w latach 2018-2019 przeprowadziły ciekawe i nietuzinkowe działania edukacyjne i chcą aby poznała je cała Polska.

Celem plebiscytu jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa ale także wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan. Organizatorzy chcą krzewić ideę edukacji ekologicznej w branży i zainteresować społeczeństwo tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwić ich na nawyki wpływające bezpośrednio na stan rur i infrastruktury wodociągowo-ściekowej.

Zasady są klarowne

Aby wystartować w rywalizacji, wystarczy opisać podejmowane przez przedsiębiorstwo w latach 2018-2019 działania edukacyjne. Informacje powinny być zawarte w artykule o objętości ok. 13 tys. znaków ze spacjami. Do tego należy dodać zdjęcia i materiały obrazujące przeprowadzone akcje. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw wod-kan w trzech kategoriach: przedsiębiorstwa wod-kan działające na obszarze do 30 tys., od 30 do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców.

Nagroda, jaka czeka na zwycięzców to m.in. bezpłatny udział (bez kosztów noclegu) w wybranej konferencji organizowanej przez firmę Abrys w 2020 r. z dziedziny wod-kan. Firma Abrys jest organizatorem międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (odpadami, wodno-ściekowej) i dziedzin pokrewnych. W jej portfolio są także prestiżowe kongresy takie jak Envicon Environment oraz skierowany do branży wod-kan kongres Envicon Water.

Dla każdego zwycięskiego przedsiębiorstwa przewidziano dwa zaproszenia na wybraną imprezę oraz roczną prenumeratę miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Redakcja czeka na zgłoszenia do 30 września br. Szczegółowe informacje o konkursie i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl.

Zwycięzcy edycji 2018

W ubiegłorocznej edycji konkursu jury przyznało nagrody następującym przedsiębiorstwom:

  • w kategorii do 30 tys. mieszkańców – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim – za rozbudowaną doświadczalną formę działań edukacyjnych;
  • w kategorii do 100 tys. mieszkańców – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK Żyrardów – za promowanie edukacji wodnej jako elementu szeroko rozumianej troski o środowisko;
  • w kategorii ponad 100 tys. mieszkańców – Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. – za konsekwentne rozwijanie długoterminowych kampanii edukacyjnych, które często stanowią tez inspirację dla innych przedsiębiorstw.

Przyznano także wyróżnienia dla:

  • Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku za projekt Wodawil – serię 11 nowoczesnych murali o charakterze edukacyjnym na budynkach Stacji Uzdatniania Wody z terenu gminy;
  • Sosnowieckich Wodociągów S.A. za wielowątkową i atrakcyjną kampanię „GANG Szczurzaków – stop szczurom w kanalizacji miejskiej”.

Czytaj więcej

Skomentuj