Radni Nowej Rudy zdecydowali o dofinansowaniu do opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Podczas sesji Rady Gminy w Nowej Rudzie podjęto uchwałę o wprowadzeniu dofinansowania do opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przewidziana ulga ma wynosić odnośnie wody dla masowego odbiorcy 0,19 zł netto – 0,21 zł brutto za każdy 1 m sześcienny wody, natomiast dla ścieków dla masowego odbiorcy 0,12 zł netto – 0,13 zł brutto za metr sześcienny.

Stawki po gminnej dopłacie wynoszą 5,15 zł netto za metr sześcienny wody dla mieszkańca, a obecnie jest to 5,34 zł netto za metr sześcienny. Natomiast nowa opłata za ścieki wyniesie 5,59 zł netto za metr sześcienny. Teraz klienci muszą płacić 5,71 zł netto za metr sześcienny.

Podjęte decyzją radnych dopłaty do opłat ponoszonych przez mieszkańców za zarządzanie gospodarkę komunalną będą mieć moc prawną do końca bieżącego roku, co do ich kontynuacji decyzje zostaną podjęte w późniejszym okresie.

Inicjatorem uchwały o dofinansowywaniu opłat za odpady komunalne był radny gminy, Marcin Kalkowski. Wsparcie finansowe dla mieszkańców gmina ma pokryć z podatku potrącanego od obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Zakładu Wodociągow i Kanalizacji w Nowej Rudzie.

Czytaj więcej

Skomentuj