Rada Miejska w Goleniowie przyjęła w piątek 24 września, uchwałę podwyższającą opłatę za wywóz śmieci z 12 do 30 zł od osoby. To pozwala mi na ponowne uruchomienie odbioru odpadów, które od większości mieszkańców nie były wywożone od ponad 2 tygodni.

Za przyjęciem uchwały, zgodnie z którą opłata za wywóz śmieci w Goleniowie od 1 grudnia 2021 r. wzrośnie z 12 do 30 zł od osoby, głosowało w piątek 10 radnych, siedmiu było przeciw, jeden nie wziął udziału w głosowaniu, a trzech nie uczestniczyło w nadzwyczajnej sesji.

23 podejścia do zwiększenia opłaty śmieciowej

Było to już 23 podejście dotyczące propozycji zwiększenia opłaty śmieciowej w ciągu dwóch lat. Gmina w 2021 r. miesięcznie dopłacała do gospodarowania odpadami 800 tys. zł i gdy 7 września zakończyła się umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, od dnia kolejnego odbiór śmieci od mieszkańców został wstrzymany. W tym czasie jedynie dwie spółdzielnie mieszkaniowe podpisały osobne umowy z PGK.

Realna stawka

Zastępca burmistrza Goleniowa, Tomasz Banach powiedział, że przyjęta w piątek uchwała pozwala mu na ponowne uruchomienie odbioru odpadów. “Jeszcze dziś to zrobię” – zaznaczył. Dodał przy tym, że dopiero stawka 30 zł jest realną i pozwoli na zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami.

Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, płacić będą podwyższoną opłatę w wysokości 60 zł od osoby.

W rozmowie z 22 września Banach mówił, że jeśli uchwała zwiększająca stawkę za wywóz odpadów zostanie przegłosowana, to w przygotowaniu są kolejne, które mogłyby dzięki oszczędnościom pozwolić na zmniejszenie stawki w kolejnych latach lub choćby zrównoważyć podwyżki.

Czytaj więcej

Skomentuj