PGE Energia Ciepła oraz Gorzów Wielkopolski chcą wybudować w mieście spalarnię odpadów komunalnych. W tej sprawie podpisano list intencyjny.

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki oraz prezes PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak podpisali we wtorek list intencyjny w sprawie budowy instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii w Gorzowie Wielkopolskim. Obie strony zobowiązują się do współpracy oraz wzajemnego wsparcia w realizacji inwestycji.

– Do spraw przyszłości w naszym mieście podchodzimy bardzo odpowiedzialnie. Dlatego już dziś rozpoczynamy pracę m.in. nad poprawą czystości powietrza, sposobu segregacji śmieci, kondycją zielonych płuc miasta. Budowa instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii to krok milowy w trosce o jakość życia kolejnych pokoleń w Gorzowie. Dzięki współpracy z PGE my ten krok robimy razem – powiedział prezydent Wójcicki.

PGE Energia Ciepła posiada między innymi bloki gazowo-parowe w Toruniu, Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim, a także ITPOE w Rzeszowie, gdzie planowana jest budowa drugiej linii technologicznej. Ponadto spółka zamierza wybudować spalarnię w Bełchatowie.

– PGE Energia Ciepła blisko współpracuje z przedstawicielami gmin i miast, dostarczając ich mieszkańcom ciepło i energię elektryczną. Inwestycja w Gorzowie pomoże także rozwiązać wyzwanie, z jakim mierzą się samorządy w obszarze dostosowania do nowych regulacji dotyczących gospodarki odpadami. Instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii jest uzupełnieniem funkcjonującego w regionie systemu gospodarowania odpadami – powiedział prezes Kołodziejak.

Podpisany list intencyjny to efekt uchwalenia Strategii Województwa Lubuskiego 2030, która zakłada powstanie ITPOE w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego, nowoczesna i ekologiczna instalacja ma powstać przy ul. Mironickiej. Będzie przetwarzać odpady komunalne z województwa lubuskiego oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną oraz ciepło dla mieszkańców przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej Gorzowa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj