W dniach 3-4 czerwca Zakład Zagospodarowania Odpadów zorganizował konferencję „Ochrona środowiska poprzez racjonalną gospodarkę odpadami w Polsce” podporządkowaną hasłu „Poznań 2008 Rok Klimatu i Środowiska”.

Patronat honorowy objął Związek Miast Polskich i Bank Ochrony Środowiska. Wśród uczestników  z ponad 20 miast Polski mieliśmy zaszczyt gościć m. in. przedstawicieli Warszawy, Bydgoszczy, Olsztyna, Gdańska, Gdyni,  Łodzi, Opola, Wrocławia oraz Ostrowa Wlkp. Całość konferencji uświetnili swoja wizytą goście honorowi Pan  Tomasz Potkański z-ca dyr. Biura  Związku Miast Polskich i Pani Barbara Mandziak z Biura Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy.

W ramach konferencji przedstawiono miedzy innymi:

  • Zasady regulujące gospodarkę odpadami
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez elektrownię biogazową
  • Wymiana doświadczeń na temat gospodarki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych odpadów drewnianych oraz odpadów ulegających biodegradacji
  • Wymiana doświadczeń w zakresie linii do segregacji odpadów oraz spalarni odpadów
  • Wizyta na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj