Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów poinformowało w poniedziałek o przewidywanej wysokości podwyżek cen, jeśli wzrosną opłaty za pobór wody z związku z nowym Prawem wodnym. Ma ona wynieść 34 grosze za m³. 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów jest największym w Polsce producentem wody i jej głównym hurtowym dostawcą w centralnej części woj. śląskiego. Dostarcza wodę 4 mln mieszkańców i 20 tysiącom zakładów przemysłowych i instytucji. Od 2015 roku cena jednego m³ wody wynosi 2,25 zł.

GPW opublikowało komunikat, z którego wynika, że jeśli od 1 stycznia będą obowiązywały wskazane w Prawie wodnym maksymalne obciążenia, cena wody wyniesie 2,59 zł za m³.

“Zgodnie z zawartymi umowami, do 30 września spółka zobowiązana była przekazać swoim partnerom informację o cenie wody obowiązującej w kolejnym roku. Ze względu na to, spółka sporządziła wariantową kalkulację ceny wody, uwzględniającą możliwe zmiany opłat. (…) jeśli od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą wskazane w ustawie Prawo wodne obciążenia publicznoprawne, a zwłaszcza istotny wzrost kosztów poboru wody, cena za dostawę wody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniesie 2,59 zł/m³ netto”czytamy w komunikacie.

Według obowiązujących stawek opłat opłata roczna dla GPW za pobór wody ze środowiska wynosi 7 700 tys zł, tymczasem według maksymalnych stawek opłat wynikających z nowego Prawa wodnego – 48 100 tys. zł.

W ustawie Prawo wodne istnieje zapis, że nie może być ono podstawą do zmiany taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od mieszkańców w 2018 i 2019 r. Brak jest jednak rozporządzeń wykonawczych do ustawy, które mają określać ostateczną wysokość opłat środowiskowych. Mają być one znane w listopadzie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj