W zapowiedzianym na 24 lipca referendum mieszkańcy Nowego Sącza mają zdecydować czy w mieście powstanie instalacją termicznego przetwarzania odpadów . Pod głosowanie trafi też inne rozwiązanie, czyli rozbudowa lub budowa nowego składowiska odpadów.

 

Temat budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów pojawiał się wielokrotnie na sesjach Rady Miasta. Już jutro (10 marca 2022) radni zajmą się uchwałą w sprawie referendum.

– Ponieważ jak zwykle w tego typu dyskusjach ujawniają się głosy populistyczne, nieoparte na informacjach naukowych, a cześć radnych może podlegać presji różnych grup interesów, jako prezydent miasta proponuję zwrócić się wprost do mieszkańców. Oddajmy im głos – Ludomir Handzel, cytowany przez portal „Nowy Sącz – Nasze Miasto” w marcu br.

Zaplanowano dwa pytania

Pytania na jakie mieliby odpowiedzieć mieszkańcy Nowego Sącza to:

  • Czy jesteś za rozbudową lub budową nowego składowiska śmieci na terenie miasta Nowego Sącza?
  • Czy w Nowym Sączu, przy ul. 29 Listopada powinna powstać instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych – w celu uzyskania tańszej energii cieplnej przez odbiorców Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, o ile instalacja ta będzie zgodna z przepisami o ochronie środowiska i ochronie zdrowia oraz będzie zagospodarowywać odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców Nowego Sącza na preferencyjnych warunkach.

Plany Newag

Newag, producent taboru kolejowego, rozważa budowę na terenie swojego zakładu w Nowym Sączu „instalacji do odzysku energii”. W planach firmy Newag jest „ekologiczna elektrociepłownia, która wykorzystywałby odpady nienadające się do recyklingu jako surowiec do produkcji prądu i ciepła dla Nowego Sącza”. Jak przekonuje spółka, projekt „znajduje się obecnie na wstępnym etapie analiz uwzględniających kryteria środowiskowe, formalno-prawne, finansowe, logistyczne i społeczne. Żadna wiążąca decyzja w sprawie inwestycji nie zapadła. Zgodnie z przepisami, etap decyzyjny oraz formalne konsultacje z udziałem społeczeństwa, mogą odbyć się po złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko”.

Miała być instalacja przetwarzająca 90 tys. ton odpadów

Newag planuje budowę instalacji przetwarzającej w energię około 90 tys. ton odpadów. To kilkakrotnie więcej od ilości odpadów powstających w Nowym Sączu i sąsiednich gminach. W lutym br. prezes Newagu Zbigniew Konieczek w rozmowie z PAP Biznes poinformował, że koszt budowy szacowany jest na 580 milionów złotych netto. – Szacujemy, że sam okres budowy wynieść może około 30 miesięcy. Rozpoczęcie prac budowlanych wiąże się jednak z wielomiesięcznymi działaniami koncepcyjnymi, projektowymi i procedurami formalno-prawnymi związanymi m.in. z uzyskaniem decyzji środowiskowej, czy pozwolenia na budowę. Na tym etapie zakładamy, że instalacja mogłaby ruszyć w 2025 roku – powiedział Konieczek dla PAP Biznes.

Zamierzenia inwestora wzbudziły poważny niepokój szczególnie wśród mieszkańców osiedli najbliżej położonych planowanej przy ul. 29 Listopada inwestycji. Obawiają się oni m.in. negatywnego wpływu na zdrowie oraz na środowisko oraz znacznie zwiększonego ruchu ciężkich pojazdów dostarczających odpady do spalarni.

 

Czytaj więcej

Skomentuj