Spółka Sądeckie Wodociągi podpisała porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Specjaliści z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki będą współpracować z pracownikami oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie inteligentnych systemów sterowania.

– Mamy najlepsze zespoły w Polsce zajmujące się automatyzacją, diagnostyką, monitoringiem procesów technologicznych – mówi prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Współpraca ze spółką Sądeckie Wodociągi będzie dotyczyć praktycznych zagadnień, między innymi automatyzacji i wizualizacji procesów technologicznych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy inteligentnych systemów sterowania – wylicza dr hab. inż. Marek Iwaniec, prof. AGH, kierownik Katedry Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Podpisanie umowy w dniu 26.03.2018 r.

– Po przeprowadzeniu gigantycznych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, przechodzimy na nowy poziom funkcjonowania. Zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków od mieszkańców regionu to podstawowe działania przedsiębiorstwa, które dziś muszą być wzbogacone wspólnymi projektami ze środowiskiem naukowym – zaznacza Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

Samowystarczalność energetyczna

– Już dziś oczyszczalnia ścieków w Nowym Sączu produkuje energię elektryczną, która pokrywa ponad 80 proc. zapotrzebowania własnego – zaznacza dr inż. Józef Ciuła, wiceprezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi. W ramach współpracy z AGH spółka będzie dążyć do osiągnięcia nadwyżki energetycznej. Po pierwsze zabezpieczy to w stu procentach potrzeby oczyszczalni na energię elektryczną, a po drugie pozwoli wykorzystać ją do zasilania innych obiektów przedsiębiorstwa.

Badania i rozwój

Cele współpracy określone w porozumieniu to:

  • Realizacja wspólnych projektów opartych na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych w obszarze sieci wod-kan.
  • Wspólnie aplikowanie o zewnętrze środki finansowe w zakresie badań i rozwoju.
  • Wdrażanie zaawansowanych technologii w tym opracowanie modeli inteligentnej infrastruktury krytycznej dla sieci kanalizacyjnej.
  • Optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej i ciepła na terenie obiektów sieciowych oraz oczyszczalni ścieków.
  • Możliwość realizowania prac dyplomowych przez studentów AGH w Sądeckich Wodociągach.

W 2017 r. Spółka Sądeckie Wodociągi podpisała porozumienia o współpracy z trzema uczelniami wyższymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Czytaj więcej

Skomentuj