W Polsce w sektorze wodno-ściekowym znajduje zatrudnienie około 60 tysięcy osób. W wielu przedsiębiorstwach 1/3 obsady stanowią jednak ludzie w wieku 50+, którzy w perspektywie kilkunastu lat trafią na emeryturę.

Luka pokoleniowa, przekazywanie wiedzy, zespoły międzypokoleniowe – były jednym z tematów trzydniowego spotkania wodociągowców w Kocierzu w Beskidzie Małym. W 15. Zachodniej Konferencji Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji wzięło udział ok. 130 przedstawicieli sektora.

Jak rekrutować pracowników, szkolić ich i zatrzymać – to jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed branżą. – Wchodzące na rynek pracy pokolenie Y i Z to ludzie, którzy wyznają inne wartości, niż obecni pracownicy. Często z wyboru mieszkający z rodzicami młodzi ludzi połowę swojego zarobku chcą przeznaczać na przyjemności i korzystać w wolnego czasu. To także ludzie, dla których perspektywa pracy w jednym miejscu nie sięga dalej niż dwa-trzy lata, tłumaczył trener Jerzy Zientkowski. Warto wziąć to pod uwagę konstruując dla nich stanowiska pracy, dodawał.

W pracy na siłownię

Wskazywano też na systemy motywowania pracowników, np. poprzez wprowadzenie czytelnego systemu oceny ich kompetencji (tzw. matryca kompetencji) czy  tworzenie wspólnie z pracownikami księgi wartości dla firmy, z którym będą się identyfikować. Dobrą praktyką jest też inicjowanie dla pracowników udogodnień takich jak wspólna biblioteka, pokój odpoczynku, siłownia.

Beata Halama, prezes Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej przyznała, że firma dopiero rozpoczęła ankiety wśród pracowników dotyczące postrzegania przez nich pracodawcy. Wypełniło je ok. 70% zatrudnionych. Tamtejsze przedsiębiorstwo zmaga się z problemem zatrudnienia ze względu na chłonny rynek czeski. Piotr Ziętara, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie podkreślał, że inaczej wygląda system rekrutacji i awansu w dużych przedsiębiorstw – w krakowskich wodociągach istnieje np. koncepcja kadry rezerwowej, z niej rekrutowani są pracownicy na stanowiska kierownicze. Istnieje także program stażowy, dzięki któremu do firmy trafiają studenci, którzy często później zostają pracownikami.

Dziel się wiedzą z młodszymi

Istotna kwestię stanowi przekazywanie kompetencji między starszymi i młodszymi pracownikami. Tu potrzebne jest powoływanie międzypokoleniowych zespołów, w których doświadczeni pracownicy będą dzielić się wiedzą, a młodsi stanowić będą dla nich wsparcie w opanowywaniu nowych technologiach.

Podczas dorocznej konferencji rozmawiano także o benchmarkingu międzynarodowym jako narzędziu oceny i rozwoju przedsiębiorstw, o radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych (przykładem był szczeciński blackout z 2008 roku), a także sektorze rynku wod-kan w Europie. O sytuacji branży na Węgrzech opowiadał Karoly Kovacs z Hungarian Water Association.

Czytaj więcej

Skomentuj