We Włocławku trwają jesienne inwestycje związane z miejską zielenią. W mieście powstaną dwa nowe place zabaw, przebudowywany jest także park im. Władysława Łokietka.

Włocławski urząd miasta rozstrzygnął przetarg na budowę nowych placów zabaw w dwóch lokalizacjach: na osiedlu przy ul. Płockiej i przy ul. Ptasiej 2. W obu miejscach zagospodarowany zostanie  teren pod budowę placów rekreacyjno-wypoczynkowych wraz  z ciągami pieszymi. Obydwa zadania, w terminie pięciu miesięcy od daty podpisania umowy i z 60-miesięcznym okresem rękojmi i gwarancji zrealizuje wykonawca, który w przetargu złożył ofertę najkorzystniejszą, czyli firma Royal Play. Całość inwestycji kosztować będzie ponad 397 tys. zł.

W innej części miasta trwa modernizacja parku im. Władysława Łokietka. Inwestycję realizuje wykonawca wyłoniony przez miasto w trybie przetargu – firma Dar-Pol, za cenę brutto wynoszącą ok. 96 tys. zł, z 24-miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane.

W obecnym, siódmym etapie, przebudowane będą alejki parkowe o powierzchni 627,5 m². W zakres prac wchodzi m.in.: rozbiórka istniejących utwardzonych ciągów pieszych i obrzeży trawnikowych, a także demontaż istniejących ławek i zakup nowych. Nowe alejki mają być gotowe w połowie grudnia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj